Thứ Ba , 18:23, Ngày 17/10/2017

Gia đình và pháp luật

Bạc Liêu – Quyết tâm tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017), từ một tỉnh nghèo so với các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bạc Liêu nay đã có những đột phá phát triển vượt bậc.

Nổi bật nhất là giai đoạn 2010 - 2015, là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, ghi dấu một bước tiến dài của Bạc Liêu trong quá trình phát triển của mình. Với diện mạo đang thay đổi từng ngày, Bạc Liêu hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo ra một sức sống mới trẻ trung, năng động.

Nối tiếp những thành công đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Bạc Liêu đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, năng động trong tổ chức thực hiện, tạo ra được một số chuyển biến nhất định ở từng cấp, đơn vị, tạo nền tảng, tiền đề tốt để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cho cả nhiệm kỳ. Để hiểu rõ hơn những mục tiêu tổng quát đó của Bạc Liêu trong nhiệm kỳ mới này, báo tòa soạn đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Tỉnh ủy  Bạc Liêu.

PV: Thưa đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, kể từ đầu nhiệm kỳ mới, nhất là trong sáu tháng đầu 2017 vừa qua thực hiện công tác xây dựng Đảng đã đạt kết quả ra sao?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ là nhiệm vụ then chốt, nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng bộ ổn định. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, đã chỉ đạo tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được chỉ đạo thường xuyên. Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

PV: Những vấn đề gì cần ưu tiên quan tâm nhất để làm nền tảng thực hiện tốt nhất kế hoạch 5 năm 2015-2020, thưa đồng chí?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Những năm qua, mặc dù đã có sự phát triển vượt bậc, nhưng Bạc Liêu vẫn là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn của khu vực ĐBSCL và cả nước. Ý thức được điều đó, trong thời gian tới, tỉnh xác định tập trung ưu tiên vào một số lĩnh vực “trụ cột” để làm nền tảng thực hiện tốt nhất kế hoạch 5 năm 2015-2020, đó là: Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà trọng tâm là Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên về tôm duy nhất của cả nước, sản xuất, bao tiêu lúa gạo và nâng cao giá trị nông sản. Ưu tiên đầu tư khai thác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục, y tế, các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh,...

PV: Vậy theo quan điểm của người đứng đầu, đồng chí thấy những hạn chế nào đã bộc lộ, phát sinh trên lộ trình phát triển và giải pháp hữu hiệu trước những bất cập, hạn chế đó?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Bạc Liêu được tái lập từ năm 1997, qua hơn 20 năm phát triển, tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, trên lộ trình phát triển, Bạc Liêu cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế: Xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, quy mô nền kinh tế nhỏ, vị trí địa lý của Bạc Liêu cách xa các trung tâm kinh tế lớn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nên không có nhiều lợi thế thu hút đầu tư, những diễn biến phức tạp về dịch bệnh và tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực thấp, trình độ, sự năng động và tâm huyết của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh rất lớn nhưng khả năng cân đối ngân sách của tỉnh có hạn, một bộ phận không nhỏ nhân dân sống trong vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đời sống còn hết sức khó khăn,… đã, đang và sẽ là những thách thức lớn đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Để khắc phục có hiệu quả những khó khăn, hạn chế trên, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

- Trước hết, đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế trong nông nghiệp, thủy sản, tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, gắn với công nghiệp chế biến sâu, thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị nông sản. Triển khai Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, định hướng xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước, phát triển mạnh các ngành kinh tế biển. Triển khai xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, đặc điểm sinh thái của từng vùng, từng khu vực. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh hiện đại, có kinh tế phát triển, đời sống văn hoá xã hội phong phú, lành mạnh, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Đẩy mạnh phát triển du lịch, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch tiêu biểu mang tính đặc thù của tỉnh,… Tập trung đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ du lịch hướng đến chuyên nghiệp, ưu tiên đầu tư và khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch tín ngưỡng, phấn đấu đưa du lịch Bạc Liêu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, củng cố, phát triển các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ của địa phương nhằm tạo tiền đề hình thành các cơ sở công nghiệp có quy mô sản xuất lớn, đầu tư nâng cấp và chỉnh trang đô thị, khu dân cư đảm bảo đồng bộ. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có tính kết nối, nhất là hoàn chỉnh hệ thống giao thông, điện, thuỷ lợi, hạ tầng đô thị. Tập trung huy động vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư các công trình hạ tầng theo hướng đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các Chương trình, dự án về an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, đổi mới, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, nhất là người nghèo.

- Thực hiện Đề án vị trí việc làm, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và công dân theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai để thu hút đầu tư và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác vận động quần chúng. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn mới…

PV: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947-2017) vừa qua, tỉnh Bạc Liêu có hoạt động gì thiết thực đối với gia đình chính sách, người có công tại địa phương theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thưa đồng chí?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Bạc Liêu là tỉnh có phong trào cách mạng phát triển mạnh, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã nêu cao ý chí bất khuất, tự lực tự cường, cống hiến máu xương, công sức, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cùng đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu

Toàn tỉnh có trên 65.000 người có công với nước, trong đó, có trên 12.000 gia đình liệt sĩ, trên 6.560 thương binh và 1.976 Bà mẹ Việt Nam anh hùng,... Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Đặc biệt, đã chủ trương các cơ quan, đơn vị, trường học nhận phụng dưỡng đến cuối đời tất cả các Mẹ Việt Nam anh hùng, với mức phụng dưỡng 1.000.000 đồng/tháng, chỉ đạo vận động các cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ thương binh 1/4, 2/4 đời sống còn khó khăn với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, đã tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo mô hình Nghĩa trang công viên, ốp đá hoa cương gần 4.000 ngôi mộ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức tặng cây kiểng, kinh phí ốp đá mộ liệt sĩ, cắm hoa tất cả mộ anh hùng liệt sĩ, chỉ đạo tu bổ 03 Nghĩa trang liệt sĩ huyện và 34 Bia ghi danh Anh hùng liệt sĩ tại các xã. Hằng năm, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 29.000 lượt đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng, một lần, tạo điều kiện cho người có công được chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh kịp thời, đúng quy định, nhân các ngày tết, lễ lớn đều có tổ chức viếng, dâng hương tại tất cả Nghĩa trang liệt sĩ và Bia ghi danh Anh hùng liệt sĩ...

Để kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Họp mặt biểu dương Người có công với Cách mạng tiêu biểu và phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà Nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, trao Bằng Tổ quốc ghi công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (diễn ra sáng ngày 25/7/2017), tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (tối ngày 26/7/2017). Đặc biệt, đã triển khai xây dựng 40 căn nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn vê nhà ở (theo Quyết định sô 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ), với tổng kinh phí 2 tỷ đồng (50.000.000 đồng/căn). Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Hồng Ân – Minh Luân

 

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Đồng bằng sông Cửu Long bạc liêu cán bộ

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất