Thứ Hai , 20:29, Ngày 25/09/2017

Gia đình và pháp luật

Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp

Theo thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Ngày 28/4, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và hoạt động của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

Trong thông báo nêu rõ, sau khi Bộ Công Thương công bố kết quả xử lý đối với Công ty Thiên Ngọc Minh Uy trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc Công ty này trở thành một tập đoàn trong đó có Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và Công ty này sẽ đảm nhiệm việc tiếp tục các hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy.

Ngày 27/4, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người đến trả hàng cho Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đều được nhân viên hướng dẫn ký hợp đồng với Công ty TNHH Nguyễn Khắc Lâm (Ảnh Công Phương)

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho hay, Bộ nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU), theo đó, công ty TNMU chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Bên cạnh đó, căn cứ hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty TNMU, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu công ty TNMU thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP và tuân thủ các trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BCT.

Cụ thể, niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của công ty và thông báo cho tất cả người tham gia bán hàng đa cấp của công ty.

Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cần xây dựng phương án tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty tại trụ sở chính của Công ty và các địa phương thông qua các chi nhánh của Công ty theo quy của pháp luật.

Chia sẻ về việc cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm, Bộ Công thương cho hay, ngày 27/3/2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) nhận được hồ sơ về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0313233676 (đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại TP Hồ Chí Minh; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 30 tháng 11 năm 2015) được tiếp tục hoạt động từ ngày 4 tháng 4 năm 2017 sau khi xin tạm dừng hoạt động từ ngày 17 tháng 7 năm 2016.

Trong thời gian đó, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trong đó thay đổi tên công ty từ Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam sang Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và chuyển chủ sở hữu công ty từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm) đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 42/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh đã có thông báo số 137/TB-QLCT về việc xác nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm).

Tuy nhiên đến nay, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Theo Đời sống & Pháp lý

 

Tin Liên quan

Tags : đa cấp kinh doanh bán hàng công ty

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất