Thứ Hai , 20:26, Ngày 25/09/2017

Gia đình và pháp luật

ĐHĐCĐ Vietcombank: Thông qua kế hoạch lợi nhuận khủng 9.200 tỷ đồng

Vietcombank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Sáng nay 28/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank (HOSE: VCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Vietcombank thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành cho biết, năm 2016, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt 8.523 tỷ đồng – tăng trưởng 25%, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2009 đến nay mà ngân hang đạt được. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%.

Tính đến cuối năm 2016, Vietcombank có tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 48.102 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm 2015 trong đó lợi nhuận chưa phân phối đạt 5.831 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay mặt HĐQT, ông Nghiêm Xuân Thành cũng nhận định ngân hàng vẫn còn một số tồn tại trong quá trình hoạt động như tỷ lệ sinh lời NIM có tăng nhưng vẫn ở mức tương đối thấp so với các ngân hàng khác. Việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành riêng lẻ chưa thực hiện được, Vietcombank vẫn phải đối mặt với áp lực tăng vốn để đảm bảo tuân thủ Basel II.

Năm 2017, VCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng – tăng 8% so với năm 2016, duy trì mức cổ tức 8%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, không đổi so với năm 2016.

Về tăng trưởng tín dụng, VCB đặt mục tiêu tăng trưởng 15% - đây là mức hợp lý, phù hợp với định hướng của NHNN.

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và NHNN, Vietcombank đề ra phương châm hành động “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững” sau quá trình “Tăng tốc – Hiệu quả - Bền vững”.
Chủ tịch Vietcombank cho biết: “Để thực hiện phương châm hành động mới thay vì tăng tốc nhờ phát triển quy mô sẽ chuyển sang phát triển bền vững, ngân hàng vẫn sẽ đảm bảo thu nhập bằng cách tăng thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng và các hoạt động đầu tư khác”.

Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ 2016 phê duyệt tuy nhiên nguyên tắc xác định giá bán sẽ theo giá thị trường và không thấp hơn giá định giá.

Tại đại hội, HĐQT cũng trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, do Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác.

Mizuho cũng đã thực hiện đề cử thay thế thành viên mới là ông Eiji Sasaki (Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á) vào HĐQT nhiệm kỳ hiện tại.

Ngoài ra, danh sách ứng viên HĐQT của Vietcombank còn xuất hiện thêm hai gương mặt mới là ông Nguyễn Mỹ Hào (hiện là Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch), ông Phạm Anh Tuấn (hiện là Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ Vietcombank).

Hoa Liên/ANTT

Tin Liên quan

Tags : Vietcombank ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận khủng

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất