Thứ Bảy , 05:36, Ngày 23/09/2017

Gia đình và pháp luật

Hạt Kiểm lâm Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác trồng rừng

Lập Thạch là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế đồi rừng, qua đó công tác kiểm lâm địa bàn luôn được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Lập Thạch là huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, với địa hình chủ yếu là núi thấp, nhiều sông suối, ao hồ lớn, có điều kiện thuận lợi để phát triển rừng. Đến nay tổng diện tích rừng trên địa bàn toàn huyện có trên 4.323ha, trong đó chủ yếu là rừng trồng chiếm trên 3.900ha, rừng phòng hộ 423ha trải dài trên 17 xã, thị trấn của huyện. Trong những năm qua Hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch đã triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các chủ rừng làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước trong việc mở rộng diện tích đất rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, với dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất, Lập Thạch là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế đồi rừng, qua đó công tác kiểm lâm địa bàn luôn được đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Mỗi kiểm lâm viên đều hiểu rõ, ý thức được trách nhiệm của mình, bám sát địa bàn, bám sát rừng, khu vực mình được giao quản lý, tăng cường hơn nữa với các cơ quan chức năng, UBND các xã trong công tác bảo vệ rừng, tuyên truyền đến mỗi chủ rừng về giá trị kinh tế rừng, hiệu quả mang lại từ rừng. Qua đó đã giúp người dân thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc phát triển kinh tế rừng.

Những khu rừng trên địa bàn huyện Lập Thạch được trồng phủ xanh.

 

Theo thống kê năm 2016, trên địa bàn toàn huyện diện tích rừng trồng mới 170ha rừng sản xuất tập trung, đạt 113,46% kế hoạch, trồng mới 121,41 cây phân tán. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Lập Thạch trong công tác trồng rừng năm 2017, Hạt Kiểm lâm đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện trồng rừng, bảo vệ rừng, đồng thời hướng dẫn nhân dân mua cây giống ở những vườn ươm có uy tín, đảm bảo về chất lượng cũng như việc chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với ban lâm nghiệp các xã thực hiện tốt việc tuyên truyền hướng dẫn nhân dân trồng rừng theo đúng kế hoạch. Hết quý 1 năm 2017, tổng diện tích rừng trồng sản xuất là 37,9ha, đạt 29,1% kế hoạch năm, trồng cây phân tán: 109,800 cây đạt 73,2% kế hoạch năm, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra các chủ rừng việc thực hiện trồng rừng thay thế và ký cam kết đảm bảo đúng quy trình, từ đó để đảm bảo tính hiệu quả.

Qua trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hoàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch cho biết: “Hạt luôn tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hướng dẫn người dân tích cực trong công tác trồng mới, chăm sóc bảo vệ rừng theo đúng tiến độ, thời gian để chất lượng cây rừng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn”.

Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng luôn được chú trong, quan tâm.

 

Công tác trồng rừng được chú trọng, quan tâm đã thật sự mang lại hiệu quả kinh tế từ rừng, do vậy đối với công tác phòng cháy chữa cháy đã có sự phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan liên ngành trong huyện như Kiểm lâm - Công an - Ban chỉ huy quân sự huyện tại địa bàn các xã Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch. Trong công tác kiểm tra theo đánh giá chung các đơn vị luôn chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó cũng đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối với các vườn ươm cây giống trên địa bàn nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho nhân dân để đảm bảo về số lượng, chất lượng, nguồn gốc giống.

Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong những tháng tiếp theo năm 2017 Hạt Kiểm lâm huyện đã thường xuyên chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn mình, phối hợp với các đơn vị cơ sở, kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng phá rừng, khai thác rừng, mua bán vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép. Kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Lê Hồng/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : kiểm lâm trồng rừng

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất