Thứ Tư , 07:19, Ngày 18/10/2017

Gia đình và pháp luật

Mỹ Hào- Hưng Yên: Ra quân giải tỏa các công trình xây dựng trái phép

Thực hiện kế hoạch số 93A/KHT - UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, những ngày qua, huyện Mỹ Hào đã ra quân giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp...

Trong quá trình thực hiện kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Mỹ Hào ban hành các văn bản kế hoạch về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang các công trình giao thông, thủy lợi… Theo đó UBND huyện chỉ đạo các xã rà soát phân loại các công trình vi phạm, xác định vị trí, nguồn gốc đất… Đồng thời thành lập BCĐ thường xuyên phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn của huyện để thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm.

Huyện Mỹ Hào ra quân cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó UBND huyện Mỹ Hào chỉ đạo cho Đài truyền thanh huyện, phát sóng nhiều tin bài có liên quan về luật đất đai, chỉ thị số 02, kế hoạch số 93a, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Cùng với đó Đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đài huyện, tuyên truyền các hộ có công trình vi phạm tự tháo dỡ và thông tin các hộ mới vi phạm yêu cầu dừng thi công và tự tháo dỡ công trình. Qua kiểm tra rà soát đến hết ngày 12/7/2017, toàn huyện có 435 trường hợp số hộ tự chuyển đổi và xây dựng trên đất nông nghiệp (từ trước và sau chỉ thị số 02), huyện đã tiến hành giải tỏa được 45 trường hợp tự chuyển đổi và xây dựng trên đất nông nghiệp, về vi phạm hành lang giao thông toàn huyện giải tỏa được 551 trường hợp và xử lý giải tỏa được hơn 60 trường hợp vi phạm hành lang thủy lợi.

Đồng thời ngày 4/7 huyện Mỹ Hào đã đồng loạt ra quân cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân và xã Dị Sử, theo đó trên 300 trường hợp xây dựng công trình trái phép, sử dụng hành lang giao thông dọc quốc lộ 5A ở thị trấn Bần Yên Nhân và xã Dị Sử để bày bán hàng hóa, tập kết nguyên vật liệu đều bị lập biên bản và tháo dỡ. Trong đó có công trình gồm 7 nhà ghép thuộc điểm giao cắt giữa quốc lộ 5A với đường 5 cũ có diện tích khoảng 60m2 với tổng kinh phí xây dựng gần 700 triệu đồng bị cưỡng chế, trả lại sự thông thoáng cho hành lang giao thông.

Tiếp tục triển khai kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Mỹ Hào tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 02/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, không để phát sinh vi phạm mới, cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm mới. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục giải tỏa triệt để các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp sau ngày 16/3/2016 và các công trình xây dựng nhà ở trước ngày 16/3/2016 quy mô vượt quá 36m2 trong thời gian tới đúng theo kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên.

Minh Toàn - TG

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng trái phép Hưng Yên công trình giải quyết

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất