Thứ Hai , 20:33, Ngày 25/09/2017

Gia đình và pháp luật

Nhiều sai phạm tại phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc

Do có nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính nên hàng loạt cán bộ tại Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị đề nghị xử lý kỷ luật...

Theo kết luận của đoàn Thanh tra do UBND huyện Trần Văn Thời thành lập, trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2016, cho thấy Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc đã không tuân thủ các quy định pháp luật, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính về các nguồn tiền qua các năm với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quá trình quản lý tài chính tại đơn vị ông Phan Phương Đông, Trưởng phòng Phòng khám đã quá lỏng lẻo, không công khai, minh bạch tài chính của đơn vị, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra về tài chính dẫn đến tạo điều kiện cho ông Đỗ Minh Thống, Kế toán Phòng khám đi nhận tiền về không nhập quỹ để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, Kế toán chi trả thừa tiền thuốc từ năm 2011 - 7/2013, chỉ đạo cho Thủ quỹ không cấp kinh phí hoạt động, phụ cấp cho 3 cho cán bộ y tế khóm và chỉ đạo cho Kế Toán thu viện phí bằng lai chợ diễn ra trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2012.

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời.

Riêng đối với ông Đỗ Minh Thống, Kế toán Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc đã thực hiện sai nguyên tắc tài chính, không mở đầy đủ các loại sổ theo dõi theo quy định dẫn đến chi sai nguồn, thu viện phí bằng biên lai chợ, để thủ quỹ ký khống danh sách chi kinh phí hoạt động và phụ cấp y tế giữ lại của 3 cho cán bộ y tế. Ngoài ra, ông Thống còn cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc nhận các khoản tiền từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, nhận tiền không nhập quỹ và trả thừa tiền thuốc liên quan đến số tiền trên. Trong đó, ông Thống nhận các nguồn tiền qua nhiều năm không nhập quỹ với số tiền là 4.178.135.362 đồng (trong đó cán bộ dân số của Phòng khám nhận về ông Thắng không lên thu số tiền là 90.757.300 đồng) và trả thừa tiền thuốc trong niên độ thanh tra 2011 - 2015 với số tiền là 1. 142.277.279 đồng.

Đoàn thanh tra do UBND huyện Trần Văn Thời thành lập đã kết luận ông Thống nhận tiền về không nhập quỹ để chiếm đoạt, chi xài cá nhân và chi trả tiền thuốc với tổng số tiền là 1.945.473.056 đồng gồm các khoản như sau kinh phí hoạt động 2006- 2008, nhận về không nhập quỹ rồi lấy chứng từ chi mua hóa chất thanh toán với phòng Y tế, Nhận tiền thuốc Bảo hiểm Y tế trẻ em (quý IV/2008), Kinh phí hoạt động, lương Y tế khóm và tiền trực năm 2009-2010, Tiền BHYT của bệnh viện cấp năm 2007-2010, Tiền BHYT của Trung tâm Y tế huyện năm 2009 - 2010...

Với những sai phạm trên, ngày 20/3/2017, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đã có kết luận thống nhất ra quyết định buộc các cá nhân và tập thể có liên quan đến sự việc có trách nhiệm nộp trả lại số tiền trên vào tài khoản chờ xử lý sau thanh tra tại Kho bạc Nhà nước huyện Trần Văn Thời về nguồn thu viện phí, thu bằng phiếu thu chợ không đăng nộp 35% theo quy định. Đồng thời, kiến nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời kiểm điểm kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể có liên quan và chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính tại Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc sang Cơ quan điều tra Công an huyện để thụ lý điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Hồng Ân - Vũ Phong/KD&PL

Tags : sai phạm quản lý bệnh viện đa khoa tài chính

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất