Thứ Bảy , 10:57, Ngày 23/09/2017

Gia đình và pháp luật

Thanh Hóa: Trạm kiểm tra tải trọng lưu động hoạt động như không?

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC003 của tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều vấn đề bất cập, gây bức xúc cho người tham gia giao thông cần được làm rõ.

Việc phương tiện vận tải quá tải trọng có dấu hiệu tái diễn trở lại tại một số địa phương, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các Sở Giao thông vận tải (GTVT) và cơ quan Quản lý đường bộ.

Với tỉnh Thanh Hóa, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC003 đóng chốt tại Km 9+00 đường tỉnh lộ 513, huyện Tĩnh Gia, được UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 11/02/2014.

Vào “cắm chốt” từ 15/01/2015 đến nay, gần 2 năm đi vào hoạt động tại địa điểm này nhưng gần đây có nhiều phản ánh về việc Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động nơi đây có nhiều vấn đề bất cập, phóng viên báo đã thực tế tác nghiệp khi nhận được những nội dung phản ánh của nhân dân thì được biết sự việc cụ thể như sau:

Lập biên bản xe chở quá tải nhưng không cân?

Tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC003 ngày 18/11/2016 do Thanh tra viên Nguyễn Đức Anh lập Biên bản vi phạm hành chính số 0034969/BB-VPHC và ngày 20/11/2016 do Thanh tra viên Nguyễn Văn Minh đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 0034971/BB-VPHC đối với một số phương tiện vận tải của Công ty CP Xi măng Sông Lam với lỗi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, Điều 24 Nghị định 46, quy định tại điểm h, khoản 7, Điều 30 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Đường bộ.

Cùng với Biên bản này là Biên bản với lái xe điều khiển phương tiện đầu kéo chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định ATKTMT của xe trên 10% - 30% (32 tấn). Với Biên bản ghi là “kiểm tra thực tế phương tiện” nhưng thực tế lại không đưa xe qua cân tại cân của Trạm mà vẫn lập Biên bản xử phạt và đến thời điểm này đã hơn 45 ngày nhưng vẫn chưa xử lý trả giấy phép lái xe cho lái xe.

Nhận được phản ánh tới đường dây nóng, nhóm phóng viên đã đến Công ty vận tải thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam có địa chỉ tại huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An để xác minh, tại đây ông Đinh Quốc Phương - Đội trưởng Đội xe đã đưa ra những biên bản lập phạt lỗi của Công ty và lái xe với những cái lắc đầu bởi ngày 18/11/2016 lái xe Nguyễn Văn Suất lái xe đầu kéo mang BKS số 37C 187.01 kéo rơ mooc mang BKS số 37R 011.29 bị lập Biên bản vi phạm hành chính số 0034969/BB-VPHC của Thanh tra sở GTVT Thanh Hóa với lỗi chở hàng Clinhker vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định là 20% do Thanh tra viên Nguyễn Đức Anh lập.

Ngày 20/11/2016, lái xe Nguyễn Đình Tâm lái xe đầu kéo mang BKS số 37C 187.07 kéo theo rơ mooc mang BKS số 37R 011.14 với Biên bản vi phạm hành chính số 0034970/BB-VPHC với lỗi chở hàng chở Clinhker vượt quá tải trọng 17,5% do Thanh tra viên Nguyễn Văn Minh lập.

Những xe ô tô đầu kéo thuộc Công ty CP Xi măng Sông Lam chở hàng Clinhker từ Công ty đến cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa, nhưng khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 513 thuộc địa phận có Trạm kiểm tra trọng tải xe đóng chốt tại đây thì bị lực lượng Thanh tra GTVT tỉnh Thanh Hóa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Phóng viên đang trao đổi nội dung với đố trưởng đội xe của Công ty.

Tài xế nghiêm túc chấp hành và xuất trình đầy đủ giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, giấy đăng ký, giấy đăng kiểm và một phiếu cân trọng tải hàng hóa tại cân kiểm tra nội bộ của nhà máy.

Theo ông Phương thì phiếu cân này chỉ là phiếu cân thử lưu hành nội bộ trong Công ty (phiếu cân không có dấu mộc nơi cân) vì Công ty xả Clinhker bằng máng nên không chính xác trọng lượng hàng trên xe. Bởi vậy, xe đi ra khỏi cổng Công ty phải chạy qua cân nội bộ để kiểm soát phần hàng hóa và tải trọng xe.

Nhưng Thanh tra giao thông tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC003 vẫn cho rằng những chiếc xe này đang chở quá tải từ 10% - 30% chỉ dựa phiếu cân kiểm tra nội bộ của Công ty mà không tiến hành cân xe. Trong khi phiếu cân này không có dấu mộc, chỉ có cơ sở để tham khảo, không đủ giá trị pháp lý.

Tại đây Thanh tra giao thông đã thu giữ giấy tờ và nhanh chóng lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tài xế ký vào biên bản vi phạm.

Biên bản vi phạm hành chính.

Phóng viên có trao đổi tìm hiểu lý do khi lập biên bản không qua cân thì được Thanh tra viên Nguyễn Đức Anh cho biết dùng cách tính tỷ khối theo Công văn của Bộ Xây dựng và đối chiếu trục xe cùng phiếu cân của nhà máy để xử phạt!

Theo “Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường” - Số: 165/2013/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, tại Điều 11 quy định: “Sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ:

1.) Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại Nghị định này.

2.) Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính khi bảo đảm các điều kiện sau: a) Được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo đúng quy định của pháp luật;”.

Nếu Thanh tra viên Nguyễn Đức Anh sử dụng cách tính đó không hiểu hình ảnh chụp phương tiện vi phạm có không? Vậy cần phải đầu tư cơ sở vật chất máy móc thiết bị để thành lập trạm kiểm tra tải trọng hay không?

Hơn nữa, nếu sau khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Trạm phát hiện xe chở hàng hóa có quá tải thì buộc hạ phần quá tải và phải cân lại khi nào đủ tải mới tiếp tục cho lưu hành.

Quy trình đúng ra phải cân ít nhất 2 lần. Lần 1 phát hiện quá tải. Lập biên bản xong yêu cầu hạ tải. Hạ tải xong cân lại lần 2. Nếu đủ tải thì đi. Vẫn quá tải hạ tiếp cho đến khi đủ tải. Mọi chi phí hạ tải, bảo quản hàng hóa do bên vi phạm chịu.

Trong những biên bản được lập này nội dung với biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính là yêu cầu hạ tải theo quy định nhưng Trạm đã không thể thực hiện được vì không qua cân thực tế, vậy mấu chốt lập biên bản mục đích “làm khó” doanh nghiệp hay không?

Vả lại, từ khi đã lập biên bản Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa vẫn treo lại đến nay đã trên 45 ngày mà vẫn chưa chịu xử lý cho dù doanh nghiệp và lái xe đi lại nhiều lần và đề nghị?

“Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông Vận tải” - Số: 02/2014/TT-BGTVT, ngày 25 tháng 02 năm 2014 - Bộ Giao thông Vận tải - Chương III: Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Điều 13 ghi rõ: “Phát hiện, tiếp nhận thông tin về vi phạm hành chính: e) Thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường”.

Điều 14 có nội dung: “Buộc chấm dứt hành vi vi phạm:

  1. Khi phát hiện hành vi vi phạm đang diễn ra, người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính phải có biện pháp buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật”.

Điều 18 quy định Trình hoặc chuyển vụ việc vi phạm hành chính: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc vi phạm phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

Phiếu cân hàng của lái xe có đủ pháp lý không cần cân xe?

Tuy nhiên ngày 5/1/2017, tại trụ sở cơ quan Thanh tra GTVT Thanh Hóa, trao đổi về vụ việc trên với phóng viên, ông Trịnh Ngọc Minh - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa lại khẳng định cho phép sử dụng phiếu cân xuất hàng nội bộ.

Phóng viên đặt câu hỏi nếu lực lượng Thanh tra chỉ căn cứ vào phiếu cân tài xế xuất trình thì có đúng với nhiệm vụ Trạm kiểm tra tải trọng và chắc chắn tài xế chở đúng tải trọng như trong phiếu cân xuất trình?

Nếu như tài xế sử dụng có 2 phiếu cân thì Trạm kiểm tra tải trọng có sử dụng phiếu cân thứ 2 hay không?

Phóng viên hỏi hướng xử lý với những biên bản này ra sao thì ông Minh hứa sẽ kiểm tra lại rồi sẽ thông báo sau. Trong khi đó lái xe Nguyễn Đình Tâm cho biết: “Hiện nay em đang nghỉ lái và khi nào có thông báo của Công ty mới tiếp tục được lái”. Với lái xe, Giấy phép lái xe là hành trang sinh nhai mà bị giữ đến hôm nay TTGT Thanh Hóa vẫn chưa xử lý.

Theo một cán bộ Thanh tra thuộc Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: “Với trường hợp cân xe chỉ dựa vào phiếu cân trắng mà lập biên bản vi phạm về quy trình và cơ sở pháp lý thì chưa ổn, bởi phiếu cân chỉ là một nguồn cơ sở để tham chiếu. Bởi tài xế có thể trình nhiều phiếu cân tùy ý, nên khó xử lý nếu thanh tra không tiến hành cân thực tế tại hiện trường. Để người vi phạm “tâm phục khẩu phục” trong quá trình làm nhiệm vụ khi phát hiện xe chở quá tải trọng, bước đầu tiên chúng tôi sẽ yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra giấy tờ sau đó tiến hành cân xe để kèm theo phiếu cân dùng phương tiện nghiệp vụ của Trạm kiểm tra tải trọng rồi mới tiến hành lập biên bản, phải thực hiện đúng quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông...”.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng ở Trạm kiểm tra tải trọng lưu động này rất hiếm khi phát hiện và dừng được bất kỳ chiếc xe ô tô có dấu hiệu quá khổ, quá tải nào đi từ chiều Quốc lộ 1A về cảng Nghi Sơn.

Theo cán bộ Thanh tra giao thông ở trạm cân này phản ánh, hiệu quả của trạm cân lưu động này trong những tháng gần đây thực sự kém bởi chẳng có chiếc xe quá tải nào đi qua trạm, các lái xe đã tìm đường đi khác, "tránh" trạm cân.

Nhưng chỉ cách Trạm kiểm tra lưu động chưa đầy 3 cây số về cảng Nghi Sơn trên Quốc lộ 1B Bắc Nam những chiếc xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ vẫn xuôi ngược chạy trên đường quốc lộ. Trong khi đó biên chế của trạm 15 người. Trong đó 1 Trạm trưởng và 2 Trạm phó. Thanh tra giao thông 8 người, trong đó có 4 thanh tra viên, 04 nhân viên và tính cả quân số của trạm và thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ tại trạm là 15 người/3 ca/ ngày×7 ngày/ tuần.

Theo số liệu ông Trịnh Ngọc Minh - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm năm 2015 với Trạm kiểm tra lưu động thu được 17 tỷ đồng tiền phạt vi phạm nộp ngân sách, nhưng hết năm 2016 mới chỉ hơn 4 tỷ đồng…

(còn nữa)

Thái Quảng và nhóm PV/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : xe quá tải biên bản vi phạm trạm cân tải trọng

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất