Chủ nhật, 10:06, Ngày 24/09/2017

Gia đình và pháp luật

Thay đổi quê quán trong đăng ký hộ tịch

Tôi có nguyên quán theo cha tôi tại Campuchia, mẹ tôi có nguyên quán tại Việt Nam. Nay cha tôi đã mất, tôi muốn thay đổi lại nguyên quán theo mẹ có được không?

Tuần qua, Tòa soạn nhận được thư bạn đọc ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nội dung thư, bạn đọc hỏi:

“Cha tôi là người dân tộc Khmer, có nguyên quán tại Phnôm Pênh, Campuchia nhưng gia đình đã sinh sống ở Việt Nam từ rất lâu (ông bà cố của tôi sinh ra và mất tại Việt Nam). Mẹ tôi có nguyên quán tại Sóc Trăng, Việt Nam. Khi khai sinh và đăng ký hộ khẩu thì tôi được khai sinh và cán bộ hộ tịch ghi thông tin nguyên quán của tôi là: Phnôm Pênh, Campuchia. Hiện tại, cha tôi đã mất, mẹ vẫn còn sống. Xin tòa soạn cho hỏi, tôi muốn thay đổi lại thông tin về nguyên quán theo mẹ của tôi có được không và tôi cần phải làm thủ tục gì để được thay đổi?”

Trả lời có tính chất tham khảo:

Tại điểm e Mục 1 Phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về việc xác định họ và quê quán khi khai sinh như sau: “Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Như vậy, ngay từ khi sinh ra thì quê quán của trẻ em đã được xác định theo quê quán của người cha hoặc quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Chỉ trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì quê quán của con được xác định theo quê quán của người mẹ.

Đồng thời tại Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch như sau:

“1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh”.

Căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp của bạn, do khi đăng ký khai sinh cho bạn, cha mẹ bạn đã thỏa thuận chọn quê quán của bạn theo quê quán của cha bạn, đến nay bạn có yêu cầu muốn thay đổi quê quán của bạn thành quê quán của mẹ bạn thì sẽ không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH

Ban Pháp luật/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : giấy khai sinh nguyên quán quê quán

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất