Thứ Sáu , 17:50, Ngày 18/08/2017

Gia đình và pháp luật

Thông báo bán đấu giá lần 1

Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung tổ chức đấu giá Vật tư thu hồi của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

1. Tài sản bán đấu giá

- Lô số 01: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Yên Lào, Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú, Công ty CP Đường sắt Hà Thái, Công ty CP Đường sắt Hà Hải, Công ty CP Đường sắt Hà Lạng. GKĐ: 1.572.454.228 đồng; Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng.

- Lô số 02: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh. GKĐ: 4.682.365.800 đồng; Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng

- Lô số 03: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, Công ty CP TTTH Đường sắt Bắc Giang, Công ty CP TTTH Đường sắt Vinh. GKĐ: 2.144.037.079 đồng; Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng

- Lô số 04: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Q.Nam – Đ. Nẵng, Công ty CP TTTH Đường sắt Hà Nội, Công ty CP TTTH Đường sắt Đà Nẵng. GKĐ: 977.087.485 đồng; Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng

- Lô số 05: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Công ty CP Đường sắt Thuận Hải, Công ty CP TTTH Đường sắt Sài Gòn. GKĐ: 1.494.922.096 đồng; Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng.

- Lô số 06: Vật tư thu hồi từ quản lý, bảo trì KCHTĐS tồn kho tại Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh. GKĐ: 4.098.814.420 đồng; Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng; Tiền hồ sơ: 500.000 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Giá trị, số lượng, trọng lượng thực tế của từng loại vật tư thu hồi và của các lô tài sản được xác định khi giao nhận. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, chuyển quyền sở hữu tài sản, thuế phí khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Danh mục chi tiết tài sản được niêm yết tại địa chỉ:

+ Các điểm tập kết vật tư thu hồi thuộc địa phận bảo trì của các công ty cổ phần bảo trì KCHTĐS dọc theo tuyến đường sắt.

+ Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung.

2. Kế hoạch bán đấu giá

- Thời gian đăng ký xem tài sản và tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 03/05/2017 và ngày 05/06/2017 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/06/2017 đến ngày 08/06/2017 (Trong giờ hành chính), tại các điểm tập kết vật tư thu hồi thuộc địa phận bảo trì của các công ty cổ phần bảo trì KCHTĐS dọc theo tuyến đường sắt.

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/06/2017 đến 09/06/2017 (trong giờ hành chính).

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 10/06/2017 tại: Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung; Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung

Tầng 15, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.320.56.222.

PV

Nguồn : Tin Nhanh Online

Tags : đấu giá tài sản

Tin Sản phẩm - Dịch vụ tiếp theo

Tin Sản phẩm - Dịch vụ mới nhất