Thứ Tư , 23:45, Ngày 18/10/2017

Gia đình và pháp luật

Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự gồm những gì?

Vừa qua, Tòa soạn nhận được thư bạn đọc ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Nội dung thư, bạn đọc hỏi về trình tự thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự như sau:

Hiện nay tôi đang làm thủ tục yêu cầu thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh S. Khi tôi nộp hồ sơ yêu cầu thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh S. yêu cầu tôi nộp bản chính bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Vì tòa án chỉ giao cho tôi một bản chính nếu tôi nộp cho cơ quan thi hành án thì không còn bản chính nào để xử lý các công việc cần thiết khác liên quan đến quyết định của bản án này.

Tôi đã sao y chứng thực bản án của tòa án tại UBND phường để nộp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh S. nhưng cán bộ Cơ quan thi hành án dân sự không nhận bản sao y chứng thực của UBND phường và giải thích như sau: Bản sao y chứng thực của UBND phường không có giá trị pháp lý mà phải nộp bản chính hoặc bản sao y do Tòa án chứng thực.

Xin tòa soạn cho biết, yêu cầu trên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh S. có phù hợp pháp luật về chứng thực hay không? Tôi muốn biết quy định của pháp luật về trình tự thủ tục yêu cầu thi hành án?”

Ảnh minh họa.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Khoản 13 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: “Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan”.

Theo quy định trên Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh S. chỉ tiếp nhận yêu cầu thi hành án của bạn khi bạn nộp bản án hoặc quyết định của Tòa án. Do đó, cán bộ Cơ quan thi hành án dân sự không nhận bản sao y bản án của Tòa án do UBND phường chứng thực là đúng quy định. Ngoài ra, để được thi hành án bạn phải có đơn yêu cầu thi hành án.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

- Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

- Nội dung yêu cầu thi hành án;

- Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung nêu trên, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

Luật gia ĐỖ MINH CHÁNH (Ban Pháp luật – KD&PL)

Tin Liên quan

Tags : thủ tục thi hành án dân sự

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất