Thứ Hai , 20:10, Ngày 25/09/2017

Gia đình và pháp luật

Tiền Giang: Chú trọng đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân

Những ngày qua, đến một số địa bàn thuộc huyện Gò Công Đông PV chứng kiến những cánh đồng lúa bạt ngàn, rẫy đang vào mùa thu hoạch. Người dân khắp các nơi đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển này.
Ông Đoàn Văn Ngon - Phó Bí thư TT Huyện Ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông.

Vừa qua, xã Tân Đông đã có thêm niềm vui mới từ việc được UBND tỉnh Tiền Giang quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Ông Đoàn Minh Hương- Bí thư Đảng Ủy xã Tân Đông- Trưởng Ban chỉ đạo “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, thay mặt lãnh đạo địa phương báo cáo thành quả đạt được trong nhiều năm qua, để xã Tân Đông hoàn thành chuẩn nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới.

Theo đó, hệ thống điện lưới Quốc gia được ngành điện đầu tư xây dựng mới hơn gần 30.000m đường dây trung thế và hạ thế đạt chuẩn; lắp đặt mới 10 trạm biến áp. Bên cạnh đó, có thể thấy từ quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện Gò Công Đông, chính quyền và nhân dân xã Tân Đông đã thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình trong việc “đồng lòng chung sức” xây dựng xã nông thôn mới.

Cán bộ lãnh đạo xã Tân Đông tham dự một buổi sinh hoạt ở Ấp Văn hóa.

Với phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm” theo kế hoạch số 57, ngày 28/3/2014, kế hoạch 82 ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang được UBND huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch, chuyên đề phù hợp tình hình thực tế địa phương và phát động rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Qua đó đã được mọi người  tham gia hưởng ứng tích cực.

Trong 03 năm qua (2014-2016) đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình,  thật sự là những bông hoa đẹp góp phần giữ ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện Gò Công Đông… Chính quyền các cấp, từ xã, thị trấn đến các ấp, khu phố các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp công an vừa tuyên truyền, vừa vận động lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, phòng chống các loại tội phạm với các phong trào thi đua khác như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  khu dân cư”; “Chương trình 1 tăng, 4 giảm”; Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “ Quản lý, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật ở khu dân cư”…

Đặc biệt là công tác Dân vận luôn được Huyện ủy Gò Công Đông chỉ đạo Ban Dân vận và các ngành đoàn thể cùng tham gia thực hiện, nâng cao chất lượng và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân…Hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được củng co, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đối mới, đáp ứng được lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ, dân vận khéo- dân vận chính quyền” tiếp tục được triển khai thực hiện và được nâng tầm ở giai đoạn 2015-2017… Về với Gò Công Đông, hình ảnh cán bộ lãnh đạo hòa mình cùng người dân lại hết sức quen thuộc, đó cũng chính câu trả lời xác đáng trong công tác xây dựng đời sống cho người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Anh Duy - Bích Thủy/KD&PL 

Tin Liên quan

Tags : cuộc sống người dân

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất