Thứ Tư , 23:44, Ngày 18/10/2017

Gia đình và pháp luật

Từ vụ kiện quản lý thị trường Bến Tre: Quá nhiều sai phạm xảy ra!

Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre đã bị Công ty CP Phân bón Ba Lá Xanh khởi kiện vụ án hành chính, bởi vì đã có quá nhiều sai phạm xảy ra từ mặt hình thức đến nội dung.

Cụ thể là về mặt hình thức: Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra sản phẩm phân bón N0P-K nhưng không kết hợp lực lượng liên ngành theo quy định, việc kiểm tra xử lý hành chính lại dựa trên cơ sở từ… thư nặc danh (?), việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đã được điều chỉnh và quy định tại Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa nhưng Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre vẫn không áp dụng các quy định của Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa,…

Theo đó, Chi Cục Trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre dẫn chứng nhiều quy định để làm căn cứ để ban hành “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC vào ngày 19/10/2015, nhưng thật ra cơ sở pháp lý để Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre ban hành “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC chính là “Biên bản kiểm tra thi hành pháp luật” , “Biên bản lấy mẫu” ngày 18/12/2014 và “Kết quả thử nghiệm” lần 2 thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm TP.HCM vào ngày 19/01/2015 nhưng lại không được Chi Cục Trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Bến Tre đưa vào làm căn cứ để ban hành “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC” ban hành ngày 19/10/2015???

Ảnh minh họa.

Tiếp đến, tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật (MQĐ01) do Đội QLTT số 4- tỉnh Bến Tre ban hành ngày 18/12/2014 lại ghi chung chung, không ghi cụ thể tên những công chức thi hành công vụ kiểm tra ngày 18/12/2014 đối với đai lý Văn Lào.

Việc không ghi rõ tên cán bộ công chức tham gia kiểm tra ngày 18/12/2014 là vi phạm Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa và Thông tư số 26/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ có phụ lục các mẫu văn bản (cụ thể là Mẫu 2a). Trong khi đó, việc tổ chức kiểm tra đã được quy định rất rõ và cụ thể tại Luật Chât lượng Sản phẩm hàng hóa, Luật Xử lý Vi phạm Hành Chính, Thông tư số 26/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ (có phụ lục mẫu văn bản,-Biên bản kiểm tra theo Mẫu 3a TT 26/2012 Bộ KHCN) nhưng trong quá trình kiểm tra, xử lý thì QLTT tỉnh Bến Tre không sử dụng mẫu quy định cụ thể, và quan trọng là QLTT tỉnh Bến Tre không ban hành Thông báo kết quả thử nghiệm...(theo Mẫu 10),

Quy định sau khi có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng thì phải ban hành thông báo gửi đến nơi bị kiểm tra, có hành vi vi phạm hành chánh. Phía đại lý Nguyễn Văn Lào chỉ nhận được phiếu kết quả thử nghiệm như bên công ty (biên bản xác minh làm việc ngày 25/3/2015 với đại lý Lào), chứ không nhận được thông báo kết quả xử lý theo quy định trên.

Điều quan trọng hơn hết, trong “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC ghi ngày 19/10/2015 lại không căn cứ vào các văn bản liên quan trong quy định lĩnh vực phân bón, và không căn cứ vào kết quả thử nghiệm, vì hành vi vi phạm trong vụ án này chỉ được xác định khi có kết quả thử nghiệm hợp pháp để kết luận phân bón có đạt chất lượng như tiêu chuẩn công bố hay không.

Điều này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 25, điểm b khoản 2 Điều 26 TT 09/2013 Bộ Công thương có quy định: " b) Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính phải lập ngay biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính và xem xét quyết định việc xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của mình hoặc làm thủ tục trình hoặc chuyển giao hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại của Thông tư này".

Từ các cơ sở trên nên trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý áp dụng, căn cứ nội dung trong “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC” ghi ngày 19/10/2015 của Chi cục trưởng Chi cục QLTT là đã có sai phạm về mặt hình thức, ban hành không hợp pháp, không có căn cứ,… Việc Công ty CP Phân bón Ba Lá Xanh yêu cầu tuyên hủy “Quyết định xử phạt hành chính số 0000184/QĐ-XPVPHC” ghi ngày 19/10/2015 của Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bến Tre hoàn toàn có cơ sở để Tòa án xem xét, giải quyết.

Luật sư Trần Công Ly Tao - Nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: “Về quy trình xử lý, trình tự thủ tục: QLTT tỉnh Bến Tre áp dụng thông tư số 09/2013 của Bộ Công Thương.

LS Trần Công Ly Tao.

Đây là văn bản quy định chung về kiểm tra, xử phạt của QLTT,… Còn riêng về lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thì phải thực hiện theo Thông tư số 26/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ là thông tư dành riêng cho hoạt động kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc cũng thể hiện rõ tại văn bản số 366/CSĐT doThủ trưởng CQĐT CA TP Bến Tre ký ban hành, ghi rõ như sau: “…Cơ quan CSĐT CA TP Bến Tre nhận thấy việc sản xuất phân bón nói trên của Công ty cổ phần phân bón Ba Lá Xanh không xảy ra trên địa bàn thành phố Bến Tre…”…

NHÓM PV NỘI CHÍNH/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : bến tre thư nặc danh sai phạm Quản lý thị trường Bến Tre

Tin Góc nhìn luật gia tiếp theo

Tin Góc nhìn luật gia mới nhất