Thứ Năm , 03:06, Ngày 19/10/2017

Gia đình và pháp luật

Xây đường nông thôn mới: Người dân có phải bắt buộc đóng tiền?

Trong công văn 10589/BTC-NSNN 2015 quy định Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

Câu hỏi:

Thực hiện theo chủ trương xây dựng Nông thôn mới ở trên phạm vi cả nước, xóm tôi thực hiện việc họp bàn để huy động sức dân đóng góp để làm đường, sau đó thôn có gửi giấy mời lên họp bàn để bê tông hóa con đường trong xóm kèm theo chú thích nếu ai không đi họp sẽ phải tuân theo nghị quyết của cuộc họp đã thông qua. Bác trưởng thôn nói rằng việc đóng góp làm đường là bắt buộc theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Tôi xin hỏi việc đóng góp làm đường có phải là chủ trương bắt buộc không?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, PhapluatNet đã có trao đổi với Luật sư Nguyễn Ngọc Linh – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội như sau:

Bạn không bắt buộc phải đóng tiền xây dựng đường cho người trong xóm đứng ra thu tiền của bạn.Việc chính quyền thôn yêu cầu bắt buộc đóng một khoản tiền xây dựng đường là sai với quy định của pháp luật cụ thể là trong công văn 10589/BTC-NSNN 2015 phân bổ ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của địa phương bạn, không được quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của nhà nước và mức đóng góp của nhân dân. Tuyệt đối không được yêu cầu nhân dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức với hoàn cảnh kinh tế của người dân trong địa phương bạn.

1. Về phân bổ nguồn ngân sách nhà nước (gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

a) Căn cứ vào Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 ngày 6 tháng 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết địnhsố 695/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung và cho các xã bảo đảm phù hợp với thực tế và yêu cầu hỗ trợ của từng địa phương như sau:

- Hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho các xã để thực hiện công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

- Hỗ trợ tối đa 100% cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ để xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựngtrường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản;công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạtầng các khu sản xuất tập trung tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

- Đối với các xã còn lại, hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn;xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản..."

2. Về huy động nguồn ngoài ngân sách thực hiện chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới:

"...b) Việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã, phải căn cứvào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp,không nóng vội chạy theo thành tích. Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng,từng địa phương, không quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân. Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; không giao chỉ tiêu huy động, không gắn việc đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

c) Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn với phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tuyệt đối không để tình trạng xây dựng nông thôn mới làm tăng gánh nặng, tăng nghèo cho người dân, chú trọng hướng dẫn tổ chức, hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, tạo cảnh quan môi trường nông thôn,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn..."

PV

Nguồn : Phapluatnet.vn

Tags : xây dựng luật sư đường nông thôn mới đóng tiền

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất