Đăk Nông: Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 10 năm chưa xong?

Hội đồng bồi thường GPMB huyện ĐăkG’long phải hỗ trợ tài sản trên diện tích 133ha đất đối với Cty Nam Thuận, nhưng đến nay họ chưa nhận được bồi thường theo quy định gây bức xúc trong dư luận.

Như đã phản ánh, năm 2007, Công ty TNHH Nam Thuận (Cty Nam Thuận) có địa chỉ tại Lô CN8, cụm Công nghiệp Tân An 2, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột – ĐăkLăk, đã bị thu hồi 214 ha đất sản xuất kinh doanh trồng cao su, cà phê, trồng rừng và vật kiến trúc xây dựng trên đất để làm khu tái định cư của công trình thủy điện 6 Đồng Nai 3.

Cty Nam Thuận chưa thống nhất phương án bồi thường, chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (HĐBTGPMB) huyện ĐăkG’long chưa giao mặt bằng cho Ban dự án, nhưng Ban quản lý dự án (BQLDA) thủy điện 6 vẫn ngang nhiên hủy hoại tài sản cây trồng và vật kiến trúc (nhà cửa) trên đất của Công ty.

UBND huyện ĐăkG’long “Lạm quyền tùy tiện” ban hành văn bản trái pháp luật gây khó khăn cho Cty Nam Thuận. Cty Nam Thuận khởi kiện các QĐ trên của UBND huyện ĐăkG’long ra Tòa án nhờ can thiệp, Bản án phúc thẩm số 01/2013/HC-PT, ngày 22/01/2013 của TAND tỉnh Đăk Nông tuyên hủy một phần QĐ 2812 và hủy QĐ 3308 của UBND huyện ĐăkG’long.

Ngoài ra, Ban QLDA thủy điện 6 còn “tùy tiện” chuyển tiền đền bù nhiều tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông Lê Khắc Thuận là trái quy định pháp luật.

Đến tháng 7/2013, ông Lê Khắc Thuận bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông khởi tố, bắt tạm giam “Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đến nay đã gần 03 năm cơ quan này chưa có kết luận điều tra vụ án!?.

Trong thời kỳ ông Thuận bị bắt giam thì một số cá nhân đã lợi dụng, kê khai khống phần đất tái định canh, định cư của Cty Nam Thuận để nhận bồi thường, hỗ trợ nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng. Chủ tịch UBND ĐăkG’long – ông Vũ Tá Long ban hành văn bản không theo quyết định của bản án có hiệu lực pháp luật, không chấp nhận bồi thường hỗ trợ cho Cty Nam Thuận mà chỉ chấp nhận bồi thường hỗ trợ cho cá nhân ông Lê Khắc Thuận và Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê.

Không dựa theo biên bản đã kê khai thẩm định hiện trạng đã lập để bồi thường, Ban QLDA Thủy điện 6 Đồng Nai 3 dùng thủ đoạn lồng ghép bản đồ để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ là trái quy định pháp luật, gây khó khăn cho Cty Nam Thuận nhiều năm qua. Báo KD&PL nhiều lần có công văn gửi Tỉnh ủy – UBND tỉnh Đăk Nông yêu cầu xem xét giải quyết đền bù, hỗ trợ cho Cty Nam Thuận theo quy định, nhưng đến nay báo KD&PL chưa nhận được công văn trả lời của các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đăk Nông theo quy định của Luật Báo chí.

Ông Lê Khắc Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Thuận phản ánh với PV báo KD&PL

Chuyển tiền hỗ trợ của công ty vào tài khoản cá nhân?

Năm 2007, QĐ số 1267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Nông về việc “Thu hồi tổng thể 1.195,88 ha đất của các chủ sử dụng đất thuộc khu vực xây dựng khu tái định canh, định cư công trình thủy điện Đồng Nai 3”.

Trong đó, theo Phụ lục số 1, Quyết định (QĐ) số 2812/QĐ-UBND, ngày 05/12/2008 của UBND huyện ĐăkG’long – Đăk Nông thì “Đất do Cty Nam Thuận khai hoang để trồng rừng liên doanh liên kết là 133, 025 ha (làm tròn 133 ha)”. Được hỗ trợ công khai hoang (1.200 đồng/01m2 )và di dời mồ mã 37.740.000 = 1.634.043.600 đồng và chi phí khác trên đất gồm; công trình thủy lợi, đắp đập, hồ chứa nước, đường, cầu cống là 794.445.678 đồng, tổng cộng Cty Nam Thuận được hỗ trợ là 2.428. 489.278 đồng. Nhưng cây trồng và tài sản trên đất không được HĐBT GPMB huyện ĐăkG’long đưa vào hạng mục để bồi thường cho Cty Nam Thuận gây thiệt hại rất lớn.

Trong khi đó, ngày 20 và 21/02/2008, diện tích 133 ha đất này được HĐBTGPMB huyện ĐăkG’long, Ban QLDA thủy điện 6 lập 07 biên bản biên bản kiểm kê, thẩm định tài sản trên đất là các công trình xây dựng… đất khai hoang trồng cây công nghiệp và rừng trồng. Tại biên bản làm việc ngày 05/8/2008 giữa Cty Nam Thuận, đại diện Ban Thủy điện 6, đại diện Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng khê thể hiện rõ 133 ha là đất sản xuất, trồng cây cao su năm 1998, khai phục trồng mới cà phê, trồng rừng và cây lâu năm khác.

Tại Biên bản làm việc ngày 27/11/2008, HĐBT GPMB cho biết, đối với diện tích rừng trồng sản xuất của Cty Nam Thuận để tính hỗ trợ thì áp dụng theo “Hợp đồng liên doanh liên kết” giữa ông Lê Khắc Thuận và Lâm Trường Quảng Khê (nay là Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê).

Như vậy, HĐBT GPMB công nhận diện tích 133 ha của Cty Nam Thuận là đất khai hoang sản xuất, trồng cây công nghiệp và trồng rừng. Nhưng Cty Nam Thuận chưa nhận được phương án bồi thường, tài sản trên đất, UBND huyện ĐăkG’long ban hành QĐ số 2812 chỉ hỗ trợ công khai hoang 133 ha đất của Cty Nam Thuận mà không bồi thường tài sản trên đất gây thiệt hại cho công ty hàng trăm tỷ đồng.

Mặt khác, sau khi HĐBTGPMB lên phương án bồi thường, chưa được sự đồng ý của Cty Nam Thuận, BQL dự án thủy điện 6 đã vội vàng chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ của của Cty Nam Thuận vào tài khoản của cá nhân của ông Lê Khắc Thuận số tiền 2.428.489.278 đồng!? Việc làm này của BQL dự án thủy điện 6 là sai nguyên tắc tài chính và buông lỏng quản lý.

Nhận thấy việc làm của HĐBT GPMB huyện ĐăkG’long, BQLDA thủy điện 6 có “khuất tất” chuyển tiền sai đối tượng, chưa bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng trên diện tích 133 ha đất bị thu hồi. Ngược lại diện tích đất này đang bị BQLDA thủy điện 6 cho người chặt bỏ cây trồng trên đất để san ủi mặt bằng là vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho công ty.

Ngày 24/11/2009, Cty Nam Thuận khởi kiện ra TAND huyện ĐăkG’long yêu cầu hủy một phần của QĐ số 2812, của UBND huyện ĐăkG’long về “Sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 133 ha vì trước khi bồi thường, hỗ trợ không tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất mà căn cứ vào biên bản phúc tra hiện trường lập ngày 04/3/2008”.

Như vậy, UBND huyện ĐăkG’long, HĐBTGPMB, BQLDA thủy điện 6 “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” không lấy 7 biên bản đã kiểm kê, thẩm định tài sản trên đất ngày 20, 21/02/2008 để bồi thường, hỗ trợ Cty Nam Thuận theo quy định của pháp luật, mà lấy các biên bản phúc tra hiện trạng rừng ngày 04/3/2008 để áp dụng bồi thường cho Cty Nam Thuận là vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, đẩy Cty Nam Thuận vào con đường “khiếu kiện kéo dài, tán gia bại sản”. Dư luận muốn biết, vì sao HĐBT GPMB huyện ĐăkG’long, BQLDA thủy điện 6 cố tình vi phạm pháp luật, hay đằng sau có “uẩn khúc” cần được làm rõ!?

Ban QLDA thủy điện 6 có coi thường pháp luật?

Ở một diễn biến khác, trong lúc Cty Nam Thuận đang khởi kiện HĐBTGPMB huyện ĐăkG’long ra Tòa án “yêu cầu bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất” thì ngày 07/4/2010, TAND huyện ĐăkG’long ban hành QĐ “Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời” số 01/QĐ-BPKCTT “Cấm Ban QLDA thủy điện 6 thực hiện bất kỳ hành vi nào làm thay đổi hiện trang sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất của Cty Nam Thuận… tránh gây thiệt hại không thể khắc phục”.

Ngày 16/4/2010 Chi cục THADS huyện ĐăkG’long ban hành Quyết định “Thi hành án chủ động” số 14/QĐ-THA cho thi hành khoản “Cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào làm thay đổi hiện trạng SDĐ và tài sản đầu tư trên đất của Cty Nam Thuận trong vùng dự án thuộc tiểu khu 1769, gồm toàn bộ cây trồng, vật kiến trúc, đất đai… đối với Ban QLDA thủy điện 6. Đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Thảo”.

Nhưng, sau khi TAND ban hành QĐ áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, Chi cục THADS ban hành QĐ thi hành án chủ động, Ban QLDA thủy điện 6 vẫn ngang nhiên coi thường pháp luật, phá hủy toàn bộ cây trồng, vật kiến trúc trên đất của Cty Nam Thuận, san lấp mặt bằng làm thay đổi hiện trạng.

Dư luận thắc mắc, liệu có phải Ban QLDA thủy điện 6 cố tình coi thường pháp luật và phi tang tài sản trên đất để khỏi bồi thường cho Cty Nam Thuận!? Hơn nữa, sau khi Ban QLDA thủy điện 6 vi phạm nghiêm trọng pháp luật, phá hoại tài sản, cây trồng trên diện tích 133 ha đất của Cty Nam Thuận, thì ngày 28/7/2009 HĐBTGPMB Huyện ĐăkG’long ban hành Công văn số 15/CV-HĐBT cho rằng, diện tích 133,025 ha đất của Cty Nam Thuận là hiện trạng tre nứa hỗn giao gỗ, lồ ô và đã hỗ trợ chi phí khai hoang theo quy định!? (Do phó Chủ tịch UBND huyện ĐăkG’long – Trần Nam Thuần ký).

Nếu 133 ha đất của Cty Nam Thuận là rừng tre nứa hỗn giao gỗ, lồ ô thì tại sao được hỗ trợ chi phí khai hoang tiền tỷ cho Cty Nam Thuận!? Hay là, UBND huyện ĐăkG’long dựng lên một diện tích đất khác trùng khớp với diện tích đất 133,025 của Cty Nam thuận đang khởi kiện đòi bồi thường, hỗ trợ để đánh lạc hướng dư luận, hay đằng sau việc làm này là để đối phó với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND và Cơ quan THA huyện ĐăkG’long!?

Chưa dừng lại ở đó, ngày 21/12/2010, UBND huyện ĐăkG’long “vội vàng” ban hành QĐ số 3308/2010/QĐ-UBND điều chỉnh phụ lục số 01 Điều 1 của QĐ số 2812/QD-UBND có nội dung “Đất do Cty Nam Thuận khai hoang để trồng rừng theo hợp đồng liên doanh liên kết, số tiền hỗ trợ 1.634.043.600 đồng. Điều chỉnh sang cá nhân ông Lê Khắc Thuận số tiền hỗ trợ 1.634.043.600 đồng!?”.

Có phải, UBND huyện ĐăkG’long nhận thấy Ban QLDA thủy điện 6 chuyển số tiền 2.428.489.278 đồng vào tài khoản cá nhân ông Lê Khắc Thuận là sai nguyên tắc tài chính và hủy hoại tài sản trên diện tích 133 ha đất của Cty Nam Thuận là vi phạm pháp luật nên “tùy tiện” ban hành QĐ chuyển chủ thể từ Cty Nam Thuận thành cá nhân ông Lê Khắc Thuận!? Có hay không việc UBND huyện ĐăkG’long ban hành văn bản trái pháp luật để bao che cho những sai phạm của Ban QLDA thủy điện 6 (!?).

Bản án phúc thẩm số 01/2013/HCPT, ngày 22/01/2013 của TAND tỉnh Đăk Nông cho rằng, “QĐ số 2812/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND huyện ĐăkG’long có sai sót một phần về thủ tục trong việc hỗ trợ đối với diện tích 133 ha vì trước khi bồi thường, hỗ trợ không tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất mà chỉ căn cứ vào biên bản phúc tra hiện trạng rừng lập ngày 04/3/2008 là không đúng quy định với Điều 55 Nghị định 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Khoản 2 Điều 55 Luật đất đai quy định “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc kiểm tra xác định nội dung kê khai và thực hiện kiểm kê đất đai tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất”. Do đó, Tòa phúc thẩm tuyên: Hủy QĐ số 3308 (tức là không chấp nhận UBND huyện ĐăkG’long chuyển 133 ha đất từ Cty Nam Thuận sang cá nhân ông Lê Khắc Thuận) và hủy phần 14 mục A phụ lục số 1 của QĐ số 2812. Như vậy, Tòa phúc thẩm bác bỏ những quyết định vi phạm pháp luật của UBND huyện ĐăkG’long.

Sau khi có QĐ của TAND tỉnh Đăk Nông, thì ngày 26/4/2013, Chủ tịch UBND huyện ĐăkG’long (ông Đàm Quang Trung) ban hành QĐ 1263/QĐ-UBND hủy phần 14, mục A, phụ lục số I QĐ 2812 và hủy QĐ 3308/QĐ-UBND. Như vậy, HĐBT GPMB huyện ĐăkG’long, Ban QLDA thủy điện 6 phải bồi thường, hỗ trợ tài sản trên diện tích 133 ha đất đối với Cty Nam Thuận. Nhưng đến nay Cty Nam Thuận chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, ngược lại UBND huyện ĐăkG’long không khắc phục hậu quả mà ra nhiều văn bản “vòng vo tam quốc” gây bức xúc dư luận.

(Còn nữa)

Y Quang/KD&PL

error: Content is protected !!