GPMB công trình thủy điện Đồng Nai 3: Dùng dằng bồi thường

30,6 ha đất làm khu tái định canh, định cư cho các hộ công nhân Cty Nam Thuận, bị nhiều hộ gia đình ở nơi khác đến chiếm đoạt, xây dựng nhà cửa rồi lập phương án kê khai để nhận bồi thường, hỗ trợ.

Năm 2007 Cty Nam Thuận bị thu hồi 214 ha đất sản xuất kinh doanh trồng cao su, cà phê, trồng rừng và vật kiến trúc xây dựng trên, đất để làm khu tái định cư của công trình thủy điện 6 Đồng Nai 3. Cty Nam Thuận chưa thống nhất phương án bồi thường, chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (HĐBTGPMB) huyện Đăk G’long chưa giao mặt bằng cho Ban dự án, nhưng Ban quản lý dự án (BQLDA) thủy điện 6 ngang nhiên hủy hoại tài sản cây trồng và vật kiến trúc (nhà cửa) trên đất của Công ty. 30,6 ha đất làm khu tái định canh, định cư cho các hộ công nhân Cty Nam Thuận, bị nhiều hộ gia đình ở nơi khác đến chiếm đoạt, xây dựng nhà cửa rồi lập phương án kê khai để nhận bồi thường, hỗ trợ gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương.

Chiếm đoạt đất tái định cư để kê khai nhận bồi thường, hỗ trợ?

Cty Nam Thuận có đơn gửi báo KD&PL phản ánh: Ngày 05/8/2008, Ban QLDA Thủy điện 6 Đồng Nai 3, Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Khê thống nhất để lại cho Cty Nam Thuận 30,6 ha đất để làm khu tái định cư, định canh cho công nhân. Ngày 27/11/2008 “Biên bản họp HĐBT khu tái định cư ĐăkPlao, xã Quảng Khê, huyện ĐăkG’long, Đăk Nông” thống nhất biên bản làm việc ngày 05/8/2008 (để 30,6 ha đất làm khu tái định canh, định cư cho Cty Nam Thuận).

Ông Lê Khắc Thuận Chủ tịch HĐQT Cty Nam Thuận phản ánh diện tích 30,6 ha đất giao Cty làm khu tái định canh, định cư công nhân bị các hộ dân dựng nhà để ở.

Ngày 21/10/2009,UBND huyện Đăk G’long, Ban QLDA thủy điện 6 Đồng Nai 3, XNLN Quảng Khê và Cty Nam Thuận có Biên bản làm việc, thông báo QĐ thu hồi đất số 1092/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Nông có nội dung “…Đề nghị Cty Nam Thuận cung cấp danh sách các hộ dân liên doanh có nhu cầu nhận đất tái định cư, định canh trên khu đất thu hồi để có cơ sở trình UBND tỉnh Đăk Nông bổ sung vào quy hoạch khu tái định cư Đăk Plao”.

Như vậy, HĐBT GPMB huyện Đăk G’long đã thống nhất 30,6 ha đất làm khu tái định cư cho các hộ gia đình công nhân của Cty Nam Thuận. Thực hiện ý kiến giao mặt bằng cho Ban QLDA Thủy điện 6, các hộ công nhân Cty Nam Thuận di dời nhà cửa về khu đất 30,6 ha để ổn định đời sống, thì UBND huyện Đăk G’long yêu cầu dừng lại.

Trong lúc, UBND huyện Đăk G’long không cho các hộ công nhân Cty Nam Thuận làm nhà để ở, thì diện tích đất này tự nhiên có nhiều nhà mọc lên của các hộ dân nơi khác đến, nhưng không bị chính quyền ngăn cản. Sau khi dựng nhà cửa các hộ được kê khai tài sản để nhận bồi thường, hỗ trợ (BTHT) làm thất thu ngân sách nhiều tỷ đồng. Còn, công nhân củaCty Nam Thuận không được tái định cư, định canh không nhà, không việc làm, không có đất sản xuất, nên phải “Làm thuê cuốc mướn” kiếm sống qua ngày, lang bạc tứ phương.

Trong đơn Cty Nam Thuận cho rằng,ông Tạ Hoàng Bắc hộ nhận khoán của Cty Nam Thuận 15 ha đất, ông Bắc giao lại ông Nguyễn Văn Diện quản lý, trông coi. Ngày 01/10/2007, XNLN Quảng Khê và ông Diện ký Hợp đồng Kinh tế số 5/HĐKT/2007 “V/v hợp đồng liên kết trồng cây công nghiệp và cà phê” không thông qua Cty Nam Thuận là trái quy định, hơn nữa, diện tích đất này đã có thông báo thu hồi làm khu tái định cư công trình Thủy điện.

Cụ thể: Ngày 08/01/2007, XNLN Quảng Khê ban hành Thông báo “V/v kê khai đất liên doanh, các hộ liên doanh khu vực ông Thuận” có nội dung “Căn cứ vào Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 14/11/2006, V/v thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Phương – Phó chủ tịch UBND Tỉnh góp ý kiến cho phương án quy hoạch tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Thủy điện Đồng Nai 3 và 4… Nay XNLN Quảng Khê thông báo tới các hộ liên doanh đất của XN phối hợp các phòng ban kê khai toàn bộ diện tích của hộ mình để có cơ sở giải tỏa đền bù…”.Ngày 26/9/2007, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành QĐ số 1267/QĐ-UBND thu hồi tổng thể 1.195,88 ha đất giao Ban QLDA Thủy điện 6 làm khu tái định canh, định cư.

Như vậy, việc XNLN Quảng Khê và ông Nguyễn Văn Diện ký hợp đồng liên doanh ngày 01/10/2007, sau khi đã có thông báo của UBND tỉnh Đăk Nông gần 1 năm, thông báo của XNLN Quảng Khê gần 9 tháng và sau khi có QĐ số 1267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Nông là trái pháp luật. Dư luận muốn biết, có, hay không XNLN Quảng Khê tiếp tay để ông Diện có cơ sở để sang nhượng bất hợp pháp, rồi kê khai lấy tiền ngân sách nhà nước!?

Quyết định BTHT bất hợp lý?

Ông Nguyễn Văn Diện nhận số tiền 1.561.489.500 đồng, ngày 30/8/2013.

Ngày 21/3/2013, UBND huyện ĐăkG,long ban hành QĐ số 1058/QĐ-UBND “Phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ GPMB” (Do Phó chủ tịch ông Phạm Đặng Quang ký) Kèm theo phụ lục số 1: Có 9 hộ dân mua đất của ông Diện và ông Diện được nhận bồi thường, hỗ trợ. Gồm: ông Nguyễn Văn Diện có tổng DT đất 33.799m2, giá trị bồi thường, hỗ trợ (BTHT) 177.094.000 đồng; Đinh Thị Hồng Nhung DT đất 14.695m2, BTHT 175.763.500 đồng; Lê Văn Chinh DT đất 33.807m2, BTHT 517.486.500 đồng; Nguyễn Thụy Dung DT đất 28.534m2, BTHT 135.982.500 đồng; Nguyễn Kim Thông DT đất 18.411m2, BTHT 109.769.500 đồng; Nguyễn Thị Tuyết Lan DT 21.337m2, BTHT 272.795.000 đông; Hồ Minh Phương DT 4.521m2, BTHT 34.282.500 đồng; Phạm Ngọc Hân DT 9.663m2, BTHT 43.483.500 đồng; Hồ Minh Phú DT 5.262m2, BTHT 43.965.000 đồng; Lê Văn Hùng DT 6.049m2, BTHT 50.867.500 đồng.

Như vậy, tổng diện tích đất được BTHT là: 176.042m2(17, 6 ha) tổng số tiền được BTHT là 1.561.489.500 đồng. Trong khi, Hợp đồng Kinh tế số 5/HĐKT/2007, ngày 01/10/2007 thể hiện, ông Diện được giao 15 ha đất. Vậy thì, số diện tích đất 17,6 ha thể hiện nguồn gốc là của ông Diện được UBND huyện ĐăkG’long lên phương án bồi thường, hỗ trợ thì có thuyết phục hay không!? Dư luận muốn biết, số tiền BTHT 2,6 ha đất (17,6 – 15) và cây trồng trên đất đi về đâu!?.

Hơn nữa, phụ lục thể hiện bồi thường cây trồng trên đất phần đa là trồng từ 2 đến 3 năm, trong khiQĐ số 1267/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Nông thu hồi tổng thể 1.195,88 ha đất ngày 26/9/2007, nhưng BTHT cây trồng từ 2 đến 3 năm thì có thuyết phục!? Mặt khác, số tiền BTHT là 1.561.489.500 đồng, nhưng hỗ trợ khác là 971.790.000 đồng, số tiền hỗ trợ khác quá lớn làm dư luận bức xúc, nghi ngờ.

Nhận thấy, việc làm trái quy định ngày 01/8/2013 UBND huyện ĐăkG’long “Vội vàng” ban hành QĐ số 2775/QĐ-UBND, do ông Phạm Đặng Quang ký (thay thế QĐ 1058/QĐ-UBND ngày 21/3/2013) Phụ lục chỉ lên một mình ông Nguyễn Văn Diện được BTHT 1.561.489.500 đồngtrong tổng số 220.325m2 đất (22,03 ha).

Như vậy, UBND huyện ĐăkG’long sai phạm chồng sai phạm, ông Diện chỉ có 15 ha đất, đến 17,6 ha, nay đã thành 22, 03 ha đất. Vậy, số tiền BTHT cho ông Diện 7,03 ha đất (22,03 – 15 = 7,03) đi về đâu!? (Ông Diện ký nhận 1.561.489.500 đồng vào bản thanh toán tiền đền bù ngày 30/8/2013) Dư luận muốn biết, vì sao, UBND huyện ĐăkG’long ban hành QĐ “bất nhất” nhằm mục đích gì!? Nếu, không có “khuất tất” thì sao 2 phương án bồi thường, hỗ trợ khác nhau!? QĐ còn ghi rõ “QĐ này thay thế QĐ số 1058/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Chủ tịch UBND huyện ĐăkG’long…”.

Nói như vậy, không biết ông Phạm Đặng Quang Phó chủ tịch UBND huyện Đăk G’long dựa văn bản nào để hủy QĐ của Chủ tịch UBND huyệnĐăk G’long. Ngược lại, QĐ 1058 chính ông Quang ký, nhưng cho rằng Chủ tịch UBND huyện ký. Có phải, ông Quang muốn nói gì thì nói và muốn cho ai tiền thì cho mà không tuân theo quy định pháp luật. Có không UBND huyện Đăk G’long tiếp tay cho ông Diện lấy tiền ngân sách Nhà nước!? Phóng viên báo KD&PL có buổi làm việc với CQĐT Công an tỉnh Đăk Nông, Đại tá Lương Ngọc Lếp – Phó giám đốc – Thủ trưởng CQĐT cho biết, vụ việc đang được CQCSĐT Công an Đăk Nông điều tra làm rõ và thông tin khi có Kết luận điều tra và yêu cầu chúng tôi hỗ trợ trong công tác điều tra.

Ở một diễn biến khác, Cty Nam Thuận “Khởi kiện quyết định Hành chính” yêu cầu TAND hủy QĐ số 2775/QĐ-UBND, ngày 01/8/2013 của UBND huyện Đăk G’long “V/v phê duyệt phương án BTHT GPMB và tái định cư”. Ngày 20/3/2014, TAND huyện Đăk G’long thụ lý vụ án Hành chính số 03/2014/HCST. Ngày 31/7/2014, TAND ban hành Công văn số 02/CV-TA. “Đề nghị Văn phòng ĐKQSDĐ ký hợp đồng đo đạc với ông Lê Khắc Thuận và bố trí cán bộ phối hợp với TAND đi xem xét, thẩm định tại chỗ thửa đất trên, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/8/2014”.

Ngày 31/8/2014, TAND ban hành QĐ số 02/2014/QĐ-TĐTC “Xem xét, thẩm định tại chỗ” đối với diện tích đất 30,6 ha và 3 ha thuộc tiểu khu 1082 và 1031. Ông Thuận cho biết, sau khi đi đo đạc, thẩm định tại chỗ vẽ bản đồ nhưng Phòng TN&MT huyện Đăk G’long không cung cấp nên Cty Nam Thuận phải rút đơn kiện khi hết thời hiệu. Cty Nam Thuận có đơn gửi nhiều nơi nhờ can thiệp, nhưng “Biệt tăm vô âm tín” đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Báo KD&PL chuyển nội dung đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đăk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cơ quan điều tra Công an Đăk Nông chỉ đạo điều tra làm rõ, những sai phạm của HĐBTGPMB huyện ĐăkGlong, Ban QLDA Thủy điện 6 Đồng Nai 3, thu hồi số tiền BTHT GPMB không đúng đối tượng gây thất thu ngân sách nhà nước. Yêu cầu thu hồi diện tích đất ông Nguyễn Văn Diện bán cho các hộ dân theo quy định và bàn giao 30,6 ha đất cho Cty Nam Thuận làm khu tái định cư cho hơn 40 hộ công nhân như đã cam kết. Đề nghị giải quyết dứt điểm, tránh đơn thư vượt cấp khiếu kiện kéo dài, mất an ninh chính trị an toàn xã hội tại địa phường.

(Còn nữa)

Y Quang/KD&PL

error: Content is protected !!