Tham khảo mẫu hợp đồng làm việc theo giờ theo quy định hiện nay

Theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức khi sử dụng lao động phải thực hiện việc giao kết hợp đồng. Hợp đồng lao động sẽ được xác lập một cách bình đẳng trong quan hệ giữa hai bên và mang tính đích danh. Vậy mẫu hợp đồng làm việc theo giờ như thế nào? Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể vấn đề này bạn nhé. 

mẫu hợp đồng làm việc theo giờ
Theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức khi sử dụng lao động phải thực hiện việc giao kết hợp đồng

Mẫu hợp đồng làm việc theo giờ theo quy định

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công. Trong đó sẽ quy định về điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ mà hai bên cần thực hiện. Hợp đồng này được ký kết dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với các quy định của bộ luật lao động. 

Đối với hợp đồng làm việc theo giờ, nội dung sẽ bao gồm: thông tin các bên, thời gian, công việc cụ thể, tiền lương, chế độ lao động và những điều có liên quan. Nếu chưa nắm bắt rõ vấn đề bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng làm việc theo giờ theo quy định sau: 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho ……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………. Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà : ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………..tháng …………………..năm ……………….Tại: …………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………………………………..cấp ngày …………/…………/………………

Số sổ lao động (nếu có) : …………………cấp ngày …………/…………/………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian ….. h/ngày.

– Mô tả công việc:

Điều 2: Chế độ làm việc

– Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi

– Mức lương :

– Hình thức trả lương: tiền mặt, chuyển khoản….

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết…) :  Theo luật lao động

– Chế độ BHYT và BHXH theo luật định.

  1. Nghĩa vụ

– Quy định cụ thể những gì người lao động phải thực hiện, có trách nhiệm thực hiện. 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ

– Quy định những gì người sử dụng lao động phải thực hiện. VD như: trả lương đúng hạn, chế độ đãi ngộ lao động

  1. Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …tháng … năm…Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

  1. Trường hợp hết hạn hợp đồng: tiếp tục hoặc không tiếp tục làm việc
  2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
  3. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: phải thông báo trước với các bên, quy định các khoản bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra.

              NGƯỜI LAO ĐỘNG                        NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng làm việc theo giờ

Theo quy định của bộ luật lao động năm 2012, tiền lương cho người lao động sẽ bao gồm: mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Bên cạnh đó, mức lương của người lao động không được thấp hơn mức tối thiểu mà chính phủ đã quy định. 

Thời gian làm việc bình thường sẽ không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Đối với những người làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày. 

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 thành thì các bên phải tuân thủ đúng quy định về BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc của pháp luật hiện hành. Đây là điều khoản bắt buộc đối với tất cả đơn vị cho thuê lao động Bình Phước nói riêng và trên cả nước nói chung cần thực hiện. 

Lời kết

Hy vọng những thông tin mà bài viết chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu  hợp đồng làm việc theo giờ. Việc nắm bắt chính xác nội dung hợp đồng và luật định sẽ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính đáng.

error: Content is protected !!