Kon Tum: Quyền lợi của dân sao không được xem xét giải quyết?

Nhà nước làm đường dây điện 22kV chạy dọc nằm vào giữa lô đất nhà của Trần Văn Thái, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và canh tác trên lô đất của gia đình mà không được đền bù.

Ông Trần Văn Thái SN 1957, hiện trú tại làng Tơ Van 1 – xã Ia Khươi – huyện Chư Pah – tỉnh Gia Lai bức xúc nói với chúng tôi: Tôi mua đất làm nhà ở từ năm 1993, đến năm 2000 được UBND huyện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) số 00857/QSDĐ do phó Chủ tịch huyện Chư Pah kí ngày 21/12/2000. Diện tích lô đất là 5.662 m2, có 400 m2 đất ở và cùng gia đình ở trên lô đất ấy ổn định từ đó đến nay.

Năm 1994, nhà nước làm đường dây điện 22kV chạy dọc nằm vào giữa lô đất của nhà tôi, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và canh tác trên lô đất của gia đình mà không được đền bù gì? Tuy ông Thái đã viết nhiều lần đơn gửi các cấp có thẩm quyền nhưng không được xem xét giải quyết.

Ông Thái đang chỉ đường dây điện cao thế chạy qua nhà, nhưng chưa được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Nhóm phóng viên chúng tôi đến tìm hiểu cụ thể thì thấy đúng đường chạy qua đường Hồ Chí Minh, chạy dọc vào giữa lô đất của ông Trần Văn Thái và một số hộ lân cận thuộc làng Tơ Van 1 – xã Ia Khươi – huyện Chư Pah – tỉnh Gia Lai, đoạn đường dây này do Công ty Điện lực Kon Tum quản lí. Hiện dưới hành lang đường dây 22kV gia đình ông Thái không trồng cây gì, chỉ có một ngôi nhà cấp 4 ông làm từ năm 1993 và gia đình ông đang sinh hoạt ở ngôi nhà ấy.

Xem thêm: UBND Kontum – Từ chối giải quyết quyền lợi của dân.

Theo Điều 268 chương XVI Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

“Trong trường hợp công trình có nguy cơ đe dọa sự an toàn bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường”.

Nhóm phóng viên chúng tôi đến tìm hiểu cụ thể thì thấy đúng đường dây 22kV từ trụ điện số 443/44 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chạy dọc vào giữa lô đất nhà ông Trần Văn Thái.

Theo khoản 1, điểm a, b, c – Điều 18 chương III Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện ghi rõ:

“Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không.

1.Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220kV theo quy định tại điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần như sau:

a) Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thưởng về đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do UBND cấp tỉnh ban hành.

c) Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.”

Căn cứ vào các quy định pháp luật trên, theo nguyện vọng gia đình, chúng tôi chuyển đến cơ quan có trách nhiệm tỉnh Kon Tum, xem xét, giải quyết bồi thưởng theo Nghị định trên cho gia đình ông Trần Văn Thái, tránh tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Nhóm PV điều tra Tây Nguyên

error: Content is protected !!