Lực ma sát là gì? Lực ma sát trượt, ma sát nghỉ trong vật lý

Lực ma sát là gì? Lực ma sát trượt, ma sát nghỉ trong vật lý

Lực ma sát là gì? Thế nào gọi là lực ma sát trượt, ma sát nghỉ trong vật lý? Các em học sinh phổ thông đã nắm được phần kiến thức này đến đâu rồi. Nếu các em chưa nắm rõ hãy chia sẻ những thông tin chi tiết do PUD cung cấp dưới đây nhé !

Định nghĩa lực ma sát

Ma sát là gì?

Trong vật lý học, ma sát là một loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt. (Nói đơn giản là các lực cản trở chuyển động của một vật, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó, được gọi là lực ma sát.)

Định nghĩa về lực ma sát

Lực ma sát làm chuyển hóa động năng của chuyển động tương đối giữa các bề mặt thành năng lượng ở dạng khác. Việc chuyển hóa năng lượng thường là do va chạm giữa phân tử của hai bề mặt gây ra chuyển động nhiệt hoặc thế năng dự trữ trong biến dạng của bề mặt hay chuyển động của các electron, được tích lũy một phần thành điện năng hay quang năng. Trong đa số trường hợp trong thực tế, động năng của các bề mặt được chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng.

Lực ma sát trượt

Định nghĩa về lực ma sát trượt

Lực ma sát trượt là lực ma sát sinh ra khi một vật chuyển động trượt trên một bề mặt, thì bề mặt tác dụng lên vật tại chỗ tiếp xúc một lực ma sát trượt, cản trở chuyển động của vật trên bề mặt đó.

Đặc điểm của lực ma sát trượt

  • Điểm đặt lên vật sát bề mặt tiếp xúc.
  • Phương song song với bề mặt tiếp xúc.
  • Chiều ngược chiều với chiều chuyển động tương đối so với bề mặt tiếp xúc.

Độ lớn: (F_{mst}=mu N)

Trong đó:

(F_{mst}): độ lớn của lực ma sát trượt (N)

(mu): hệ số ma sát trượt

N: Độ lớn áp lực (phản lực) (N)

Lực ma sát nghỉ

Định nghĩa về lực ma sát nghỉ

Lực ma sát nghỉ là lực ma sát xuất hiện khi một vật nằm yên trên bề mặt vật khác.

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ

  • Điểm đặt lên vật sát bề mặt tiếp xúc.
  • Phương: song song với bề mặt tiếp xúc.
  • Chiều: ngược chiều với lực (hợp lực) của ngoại lực(các ngoại lực và thành phần của ngoại lực song song với bề mặt tiếp xúc (overrightarrow{F}_{t}) hoặc xu hướng chuyển động của vật.
  • Độ lớn của lực ma sát nghỉ : (F_{msn})

Trong đó:

(F_{t}): độ lớn của ngoại lực (thành phần ngoại lực) song song với bề mặt tiếp xúc (mu _{n})

(F_{msn}): Độ lớn lực ma sát nghỉ (N)

Lực ma sát nghỉ cực đại

(F_{msn Max}=mu _{n}N) ((mu _{n}>mu _{t}))

Trong đó:

(F_{msn Max}): lực ma sát cực đại (N)

(mu _{n}): hệ số ma sát nghỉ

(mu _{t}): hệ số ma sát trượt

Chú ý:

Trường hợp nhiều lực tác dụng lên vật thì (F_{t}) là độ lớn của hợp lực các ngoại lực và thành phần của ngoại lực song song với bề mặt tiếp xúc.

(vec{F_{t}}=sum_{i=1}^{n} vec{F_{it}})

Lực nội ma sát của chất lỏng

Định nghĩa

Lực nội ma sát của chất lỏng là lực cản trở giữa những lớp chuyển động của một chất lỏng, nó còn được gọi là lực nhớt.

Chất lỏng càng nhớt thì càng đặc. Vì thế mật ong có lực ma sát nhớt lớn hơn nước.

Công thức tính lực ma sát nhớt:

(F=eta frac{dv}{dx}Delta S)

Trong đó:

(eta) là hệ số ma sát nhớt hay độ nhớt của chất lỏng, phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và nhiệt độ.

v là vận tốc chuyển động của lớp chất lưu chuyển (m/s)

x là quãng đường chuyển động của lớp chất lưu chuyển(m)

(Delta S) là diện tích của hai lớp chất lỏng sát nhau ((m^{2}))

Trên đây là những thông tin hữu ích về lực ma sát, lực ma sát trượt, ma sát nghỉ trong vật lý. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu.Luôn đồng hành và ủng hộ PUD bạ
n  nhé !

  • Chia sẻ nhiều hơn: Năng lượng hạt nhân là gì? Các phương pháp thu năng lượng hạt nhân

Trả lời

error: Content is protected !!