Lý thuyết và các dạng bài tập về điểm và đường thẳng ?

Lý thuyết và các dạng bài tập về điểm và đường thẳng ?

Điểm và đường thẳng là phần kiến thức không kém phần quan trọng các em được tìm hiểu trong chương trình Toán lớp 6. Đây là mảng kiến thức về hình học cơ bản, liên quan đến nhiều phần kiến thức sau đó. Để hiểu sâu hơn về phần lý thuyết này, các em hãy chia sẻ bài viết sau đây của PUD nhé !

Điểm là gì?

  • Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Điểm được biết là khái niệm cơ bản của hình học. 
  • Ký hiệu: người ta dùng các chữ in hoa A, B, C,… để đặt tên cho điểm.
  • Hai điểm không trùng nhau sẽ là hai điểm phân biệt.
  • Với nhiều điểm, ta xây dựng được các hình, bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm.

Với 3 điểm A, B, C thẳng hàng như hình thì ta có:

  • A, B nằm cùng phía đối với C
  • B, C nằm cùng phía đối với A
  • A, C nằm khác phía đối với B
  • Điểm B nằm giữa hai điểm A, C

Nhận xét: Trong 3 điểm thẳng hàng có 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại.

Một số dạng toán về điểm và đường thẳng

định nghĩa điểm là gì và lý thuyết là gì

Bài tập vận dụng

Ví dụ 1: Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:
1. Hình gồm hai điểm … (1) và tất cả các điểm nằm giữa … (2) được gọi là đoạn thẳng RS. Hai điểm … (3) được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.
2. Đoạn thẳng PQ là hình gồm…(4)
Cách giải
(1) R, S
(2) R và S
(3) R, S
(4) hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q
Ví dụ 2: Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:
a) Điểm M phải trùng với điểm A.
b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.
c) Điểm M phải trùng với điểm B.
d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.
Cách giải

Đáp án đúng: D
Do điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng AB thì M có thể trùng với điểm A hoặc B hoặc nằm giữa 2 điểm này.

Ví dụ 3: Cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng D nằm giữa A và B, C nằm giữa D và B. Hãy cho biết C còn nằm giữa hai điểm nào?

Cách giải

C còn nằm giữa A và B.

Với những chia sẻ chi tiết trên đây của PUD, hi vọng các em đã nắm được lý thuyết cũng như các dạng bài tập về Điểm và đường thẳng. Hãy nắm vững phần kiến thức này để tạo tiền đề học tốt hơn các phần kiến thức liên quan tiếp theo trong phần hình học 6 các em nhé !

  • Xem thêm: Số nguyên tố là gì? Tổng hợp TOÀN BỘ kiến thức liên quan

Trả lời

error: Content is protected !!