Năng lượng ion hóa là gì? Tính chất của năng lượng ion hóa

Năng lượng ion hóa là gì? Tính chất của năng lượng ion hóa

Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để tách một điện tử từ nguyên tử hay phân tử đó ở trạng thái cơ bản. Để hiểu sâu hơn về vấn đề: từ khái niệm, tính chất, ví dụ minh họa, các bạn hãy chia sẻ bài viết sau của PUD nhé !

Năng lượng ion hóa là gì?

Năng lượng ion hóa của một nguyên tử hay một phân tử là năng lượng cần thiết để tách một điện tử từ nguyên tử hay phân tử đó ở trạng thái cơ bản.

Năng lượng ion hóa thứ nhất: Năng lượng ion hóa thứ nhất là năng lượng tối thiểu cần để tách 1 điện tử ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.

Ký hiệu năng lượng ion hóa thứ nhất: (I_{1})

Năng lượng ion hóa thứ n:  Một cách tổng quát hơn, năng lượng ion hóa thứ n là năng lượng cần thiết để tách điện tử thứ n sau khi đã tách (n -1) điện tử đầu tiên.

Ký hiệu: (I_{n})
Đơn vị: KJ/mol

Tính chất của năng lượng ion hóa

Do các e càng xa hạt nhân lực liên kết giữa e và hạt nhân càng nhỏ và ngược lại nên ta có:
Eletron càng gần hạt nhân thì năng lượng ion hóa càng lớn.
Electron càng xa hạt nhân thì năng lượng ion hóa càng nhỏ.
Từ đó suy ra: (I_{1}) <  (I_{2})< …< (I_{n})

Nguyên tử càng dễ nhường e (tính kim loại càng mạnh) thì I có trị số càng nhỏ.

Ví dụ về năng lượng ion hóa

Có hai nguyên tố K, Na. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất của K và Na?

Ta có :

Cấu hình electron của kali: (1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{6} 4s^{1})

Cấu hình electron của natri: (1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{1})

K có 6 lớp e, Na có 4 lớp e nên lực liên kết giữa e với hạt nhân của Na lớn hơn của K

=> Năng lượng ion hóa thứ nhất của K < năng lượng ion hóa thứ nhất của Na.

Vậy là PUD đã chia sẻ giúp bạn  thông tin về năng lượng ion hóa là gì? Tính chất của năng lượng ion hóa cùng ví dụ minh họa. Hi vọng, bài viết trên đây đã giúp bạn nắm rõ hơn về phần kiến thức quan trọng này. Chúc các bạn học tốt nhé !

  • Chia sẻ thêm: Năng lượng liên kết hạt nhân, phản ứng hạt nhân và công thức tính

Trả lời