So sánh thường biến và đột biến: những điểm giống và khác nhau

So sánh thường biến và đột biến: những điểm giống và khác nhau

So sánh thường biến và đột biến dựa trên những yếu tố nào? Thường biến và đột biến là hai hiện tượng biến đổi gen trong cấu trúc của gen xảy ra ở cấp độ phân tử hay bất thường tại một điểm nào đó trên phân tử ADN và có liên quan đến sự thay đổi về số lượng, thành phần, trật tự các cặp nucleotide trong gen. Vậy thường biến và đột biến có điểm nào giống và khác nhau, các bạn cùng tìm hiểu bài viết sau của PUD nhé !

Thường biến là gì ?

Đặc điểm

Thường biến chính là những biến
đổi dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường ở dạng kiểu hình phát sinh
trong đời cá thể. Sự biến đổi của thường biến phụ thuộc vào môi trường
lẫn kiểu gen. Tuy nhiên trên thực tế yếu tế về kiểu gen không ảnh hưởng
quá nhiều đến sự biến đổi và được xem như không biến đổi. Chính vì vậy
có thể khẳng định thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh
trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Thường
biến chỉ biến đổi về kiểu hình và không biến đổi kiểu gen, thường biến
không di truyền từ thế hệ bố mẹ sang các đời sau. Có thể dễ dàng nhận ra
thường biến thông qua các biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định
của các loại thực vật hay động vật. Các biến đổi này tương ứng với điều
kiện môi trường tác động lên kiểu hình của cá thể. 

Thường biến là
kiểu biến đổi không gây ảnh hưởng đến chất lượng của cá thể, nó chỉ tác
động đến kiểu hình bên ngoài. Nhờ vậy mà thường biến giúp các loại sinh
vật thích nghi và thay đổi phù hợp với từng dạng môi trường. Đây là
kiểu biến đổi có lợi đối với cả thực vật lẫn các loài động vật. Biến đổi
thường biến mang đến các ưu điểm và lợi ích hơn so với đột biến gây
thay đổi gen.

Đột biến là gì ?

Định nghĩa

Đột biến là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau. Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng ở cơ thể sống trong điều kiện tự nhiên. Đa số là đột biến gen là đột biến lặn và có hại, một số ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tiến hóa và chọn giống. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể gọi là thể đột biến.

So sánh thường biến và đột biến

*Giống nhau:

-Đều dẫn đến làm biến đổi kiểu hình ở cơ thể.
-Đều có liên quan đến tác động của môi trường sống.

* Sự khác nhau:

+ có di truyền qua các đời
+ là nguồn nguyên liệu quan trọng trong tiến hóa và chọn giống
+ xuất hiện riêng lẽ theo từng cá thể
+ thường có hại cho cơ thể sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời gây rối loạn trong tổng hợp protein
– thường biến:
+ biến đổi kiểu hình
+ không di truyền
+ xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định của thường biến
+ có chịu tác động của điều kiện mội trường nên có ý nghĩa thích nghi có lợi cho cơ thể sinh vật

Hình ảnh thường biến và đột biến

Bài viết trên đây PUD đã giúp bạn So sánh thường biến và đột biến và một số kiến thức liên quan đến hai loại biến đổi này. Hi vọng qua bài viết trên đây bạn đã nắm vững hơn kiến thức về đột biến cũng như thường biến. Chúc các các bạn tốt nhé !

  • Xem thêm: [99+] hình ảnh thường biến ở thực vật chuẩn nhất cho bạn tìm hiểu

Trả lời

error: Content is protected !!