Thường biến là gì? Hình ảnh, Ví dụ và Tính chất của thường biến

Thường biến là gì? Hình ảnh, Ví dụ và Tính chất của thường biến

Thường biến là gì? Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, do ảnh hưởng cả điều kiện môi trường. Vậy tính chất của thường biến là gì? Cho ví dụ nhận biết thường biến. Cùng tham khảo những thông tin liên quan đến thường biến trong bài viết dưới đây nhé.

Thường biến là gì?

Theo Wikipedia.org,:

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen(không liên quan đến cơ sở di truyền).

Tính chất của thường biến

Thường biến là những biến đổi kiểu hình

Thường biến phát sinh trong đời sống cá thể

Thường biến phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng

Thường biến không di truyền cho thế hệ sau

Thường biến có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống.

Thường biến không có giá trị trong chọn giống và tiến hóa.

Ví dụ nhận biết thường biến

Ví dụ về thường biến, thường gặp nhất là hiện tượng thay đổi kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống ở trong những môi trường khác nhau như môi trường đất, nước, điều kiện chăm sóc, không khí..khác nhau.

Ví Dụ:

Vai trò của thường biến đối với tiến hóa

Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau. Các biến đổi này tương ứng với điều kiện môi trường. Thường biến không do những biến đổi trong kiểu gen gây ra nên không di truyền. Tuy nhiên, nhờ có những thường biến mà cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình, đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoăc theo chu kỳ của môi trường.

Giúp sinh vật thích nghi thụ động trước biến đổi của điều kiện môi trường

Không có khả năng di truyền nên không phải là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

Thường biến có ý nghĩa gián tiếp cho chọn lọc tự nhiên.

So sánh thường biến và đột biến

Điểm giống nhau:

Đều là những biến dị, làm biến đổi kiểu hình của sinh vật, tạo nên sự đa dạng và phong phú cho sinh vật học.

Khác nhau:

Hình ảnh nhận biết thường biến

Cùng tham khảo một số hình ảnh nhận biết thường biết, để từ đó hiểu hơn về khái niệm thường biến là gì và cho ví dụ đúng về thường biến.

Trên đây là những khái niệm, thông tin liên quan đến thường biến trong sinh học. Hi vọng sẽ giúp các em học sinh hiểu hơn về thường biến là gì. Vai trò và tính chất của thường biến để từ đó giúp nhận biết sinh vật học thường biến, và học tập tốt môn sinh học.

Trả lời

error: Content is protected !!