TOP thông tin cần thiết về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

TOP thông tin cần thiết về cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cuối thế kỉ XVIII, cục diện thế giới có nhiều chuyển biến với nhiều cuộc cách mạng lớn nổ ra. Một trong những cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng không nhỏ đó là Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Vậy nguyên nhân, diễn biến cũng như kết quả của cuộc cách mạng này thế nào, hãy cùng PUD  tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé !

Nguyên nhân của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về cuộc cách mạng này, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sơ qua về nguyên nhân của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã nhé

Nguyên nhân sâu xa:

– Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

 Nguyên nhân trực tiếp:

– Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới.

– Bất bình trước hành động của nhà vua, 14-7-1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

Diễn biến cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Sau khi đã tìm hiểu kĩ càng về phần nguyên nhân, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu thêm phần diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII nhé !

Cách mạng bùng nổ, thành lập nền quân chủ lập hiến

 • Ngày 14/7/1789: Ngục Ba-xti bị quần chúng đánh phá, mở đầu cho cách mạng Pháp. Ở khắp mọi nơi, cả thành thị và nông thôn các phong trào quần chúng nổ ra khắp nơi, chính quyền tư sản tài được thiết lập (Quốc hội lập hiến)
 • Tháng 8/1789: Quốc hội lập hiến thông qua thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền với khẩu hiệu “Tự do – bình đẳng – bác ái” => đây là văn kiện lịch sử quan trọng, là lời kêu gọi toàn dân đứng lên đấu. Ban hành chính sách khuyến khích phát triển công thương nghiệp
 • Tháng 9/1791: Hiến pháp được thông qua xác lập nền quân chủ lập hiến. Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng nhằm khôi phục lại chế độ phong kiến bằng cách xúi giục phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài
 • Tháng 4/1792: Chiến tranh giữa Pháp và Liên minh phong kiến Áo – Phổ
 • Ngày 11/7/1792: Quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy, toàn dân Pháp đồng loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước

Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập

 • Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập nên chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.
 • Ngày 21/9/1972, Cộng hòa thứ nhất được thành lập, nhà vua bị xử tử
 • Đầu năm 1793, nước Pháp đối mặt với rất nhiều khó khăn: trong nước bọn phản động nội dậy, quấy nhiễu đời sống nhân dân; bên ngoài bị đe dọa bởi Liên minh phong kiến châu Âu
 • Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ chính quyền công xã cách mạng (phái Gi-rông-đanh), ngày 2/6/1793 chính quyền về tay phái Gia-cô-banh
 • Đến tháng 12/1792, Vua Louis XVI bị đem ra xét xử

Nền chuyên chính Giacôbanh – đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii

 • Giải quyết tiền lương cho công nhân
 • Giải quyết ruộng đất cho nông dân bằng cách chia nhỏ ruộng đất thành những khoảnh nhỏ và bán cho nông dân trong thời hạn 10 năm
 • Xóa bỏ các nghĩa vụ phong kiến cho nông dân
 • Hiến pháp mới được thông qua, mở rộng quyền tự do dân chủ
 • Ban hành lệnh “Tổng động viên” phát huy sức mạnh toàn dân

Thời kỳ thoái trào của cách mạng

Sau cuộc đảo chính thành công, Ủy ban Đốc chính ra đời đã đập tan mọi thành quả của cách mạng: Hiến pháp mới được ban hành bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản mới, xóa bỏ luật giá tối đa, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, loại bỏ những người cách mạng

Tháng 11/1799, cuộc đảo chính lật đổ chế độ Đốc chính được diễn ra, Na-pô-lê-ông Bô -na -pac được đưa lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.

Năm 1815, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại => chế độ quân chủ được phục hồi.

< h2 style="text-align: justify">Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cuộc cách mạng pháp thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Không chỉ riêng đối với nước Pháp mà còn có ý nghĩa đối với cả lịch sử thế giới hiện đại. Và có ý nghĩa đến lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Đối với nước Pháp

– Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ.

– Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ. Thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

– Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.

Đối với lịch sử thế giới hiện đại

Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu. Chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – Thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Đối với Việt Nam

Riêng đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của Pháp trong tuyên ngôn độc lập của nước ta. Ngoài ra, cuộc cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii còn ảnh hưởng rất lớn đến con đường cứu nước trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà người trực tiếp ảnh hưởng là các sĩ phu như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu,…

cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii và ý nghĩa

Vậy là PUD đã chia sẻ cùng bạn toàn bộ những thông tin liên quan đến cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Hi vọng bàI viết đã giúp bạn nắm rõ hơn về cuộc Cách mạng ý nghĩa này. Chúc các bạn học tốt nhé !

 • Xem thêm >>> Cách mạng Tân Hợi (1911): diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất

Trả lời